Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Přehled a citace zdrojů ověřování dat Elektronické zdroje
Akce dokumentů

Elektronické zdroje

 

 

 

Elektronické zdroje

Obecné doporučení

Internetové zdroje uvedené v tomto seznamu zdrojů citujeme zkratkou zde uvedenou, např. Bibliotheque nationale de France citujeme jako BNF.

Ostatní internetové zdroje citujeme uvedením jejich oficiálního (nezkráceného!) názvu, jenž je obvykle obsažen ve zdrojovém kódu html jako "title" ( prakticky pak je napsán na nejvrchnější modré liště dané stránky prohlížeče Internet Explorer. – např. www(Česká zemědělská univerzita v Praze) nikoli www(ČZU). Tento způsob citace platí i pro zahraniční knihovny, které nejsou uvedeny v tomto seznamu zdrojů a nemají tak stanovenu oficiální zkratku, např. národní chorvatskou knihovnu citujeme jako www(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

 

Internetový zdroj personálních informací (osobní stránky apod.) citujeme: www(osobní stránka).

Personální informace zjištěné osobním kontaktem (telefonicky, e-mail, osobní kontakt) citujeme: osobní sdělení.

Personální informace nalezené v novinových nebo časopiseckých článcích, nekrolozích apod. citujeme: Název novin, datum vydání, příp. strana; Název časopisu, číslo/rok, ročník, příp. strana; Název časopisu, číslo/rok.

Jde-li o elektronický zdroj, pak citujeme analogicky, jen s označením, že jde o internetový zdroj, např.: www(název novin), datum.

 

Více k citaci zdrojů (včetně příkladů) je uvedeno v metodice:
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2#pole670

 

 

Název zdroje

Doporučený zápis

Poznámka, adresa zdroje

 


 

I. Opac katalogy (zahraniční)

 

Souborné vyhledávání

The European Library
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/libraries.html
Copac (souborný katalog britských a irských univerzitních knihoven včetně British Library a National Library of Scotland) Copac http://copac.ac.uk/wzgw
Karlsruher Virtueller Katalog KVK https://kvk.bibliothek.kit.edu

Albánie

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.AL

http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=en

Austrálie

 


 


National Library of Australia

NLA

http://catalogue.nla.gov.au/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

Belgie

 


 


Koninklijke Bibliotheek van België

KBR

http://www.kbr.be

Bělorusko

 


 


Nacyjanal'naja Bìblìjatèka Belarusì

NBB

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&submitR=reset&lang=be

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Bosna a Hercegovina

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.BH

http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=ba

Bulharsko

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.BG

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=en

Černá Hora

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.CG

http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sr

Dánsko

 


 


REX - Det Kongelige Bibliotek

KB-DA

http://rex.kb.dk

Francie

 


 


Bibliothéque nationale de France

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

BNF

http://catalogue.bnf.fr/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Národní bibliografická agentura vysokých škol)

ABES

http://www.idref.fr/autorites/autorites.html

Irsko

 


 


National Library of Ireland

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

NLI (Irsko)

http://catalogue.nli.ie/

County Clare Library (Irský katalog veřejných knihoven)

www(County Clare Library)

http://prism.clarelibrary.ie/TalisPrism/

Itálie

 


 


Instituto Centrale per il Catalogo Unico

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

ICCU

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze

BNCF

http://www.bncf.firenze.sbn.it/

Izrael

 


 National Library of Israel

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

NLI (Izrael)

http://aleph.nli.org.il/F?func=find-b-0&local_base=nnlall&con_lng=eng

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

The Elias Sourasky Central Library (Tel-Aviv University)

www(Sourasky Central Library)

http://taulib1.tau.ac.il/F?func=file&file_name=find-b&local_base=aaclb

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Japonsko

 


 


OPAC The University of Tokyo

OPAC The University of Tokyo

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/basic-query?mode=2

 

Kanada

 


 


National Library of Canada

NLC-BNC

http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/amilogine.htm

Litva

 


 


National Library of Lithuania

NLL

http://www.libis.lt/lang.do?language=en

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

 

Lotyšsko

 


 


National Library of Latvia

LNB

http://www.lnb.lv/eng/index.php

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

 

Maďarsko

 


 


NEKTAR - Orszagos Szechenyi Konyvtar

OSZK

http://nektar.oszk.hu

Makedonie

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.MK

http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=mk

Německo

 


 


 

Deutsche

Nationalbibliothek

 

 

DNB

 

https://portal.dnb.de

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

 

Die Deutsche Bibliothek

 

DDB

 

starší název a zkratka, změněno v
červnu 2006

Nizozemsko

 


 


Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

KB - NBN

http://www.kb.nl/en

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Norsko

 


 


Nasjonalbiblioteket Norge

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

NBN

http://www.nb.no/baser/norbok/english.html

BIBSYS - norský souborný katalog

BIBSYS

http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch

Polsko

 


 


Biblioteka Narodowa w Warszawie

BNPL

http://alpha.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

BUW

http://opac.buw.uw.edu.pl/

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)
NUKAT http://www.nukat.edu.pl

Portugalsko

 


 


Biblioteca Nacional de Portugal

BNP

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=13M3E47G30968.921808&profile=bn&menu=search&submenu=advanced&ts=1393247841703#focus

Rakousko

 


 


Österreichische Nationalbibliothek

ONB

http://www.onb.ac.at

Možnost přístupu k autoritním záznamům (dočasně omezeno).

Österreichischer Bibliothekenverbund - Gesamtkatalog

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

OBG

http://www.obvsg.at/kataloge

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Rusko (SNS)

 


 


National Library of Russia

(Ruská národní knihovna v Petrohradě)

 

 

NLR

NLR - Obecný katalog autorů/ titulů v ruštině 1725-1998
Pro vyhledávání užijte azbukovou klávesnici přímo na webu (klikněte na RUSSIAN KEYBOARD)

http://www.nlr.ru/

http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak

Russian State Library
(Ruská státní knihovna v Moskvě)

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

RSL

 

http://aleph.rsl.ru/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Slovensko

 


 


Slovenská národná knižnica v Martine

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)
SNK

https://chamo.kis3g.sk/heading/search?theme=snk

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Súborný katalóg knižníc SR SKK SR

https://chamo.kis3g.sk/heading/search?theme=system

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Slovinsko

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.SI

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=si

Slovinská národní knihovna - báze autorit

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

CONOR.SI

Přístupné z předchozí adresy (Other databases included in COBISS.SI)

 

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Srbsko

 


 


Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.SR

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc

Španělsko

 


 


Biblioteca Nacional

BNE

http://www.bne.es/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Švédsko

 


 


Sveriges nationalbibliothek

KBS

http://www.kb.se/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Švýcarsko

 


 


Helveticat - Bibliotheque nationale suisse

HELVETICAT

 

http://opac.admin.ch:9080/heading/search?theme=Helveticat

Ukrajina

 


 


Nacìonal'na bìblìoteka Ukrajiny

NBU

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=EC_EX&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&T21CNR=20&T21PRF=A%3D

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_img/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=GAK_EX&P21DBN=GAK&S21FMT=&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=10&T21CNR=20&T21PRF=BX%3D

Naskenovaný katalog

USA

 


 


Library of Congress

LC (Names)

LC (OPAC)

LC (SH)

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

http://lcmarc.dra.com/db/LCAUTH/author.html (alternativní přístup - od září 2013 URL link nefunkční)

http://www.loc.gov/index.html

http://lcmarc.dra.com/db/LCAUTH/subject.html

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

National Library of Medicine, Bethesda USA

NLM (OPAC)

http://130.14.16.150/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

Vatikán

 


 


Biblioteca Apostolica Vaticana

 


 

http://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=cataloghi_online

Velká Británie

 


 


British Library

BLPC

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1

 

 

II. Další užitečné zdroje

 

Allgemeine/Neue Deutsche Biographie
ADB & NDB http://www.deutsche-biographie.de/index.html
Databáze CERL (obsahuje informace o tiscích z let 1450-ca 1830)
www(CERL Thesaurus)
http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl
EDIT 16 (soupis italských publikací 16. století)
www(EDIT 16)
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts
www(VD 16)
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2
Verzeichnis der Drucke des 17. Jahrhunderts
www(VD 17)
http://www.vd17.de

The Internet Movie Database (IMDb)

(filmový web)

www(IMDb)

http://www.imdb.com/

AMG All Movie Guide

www(All Movie Guide)

http://www.allmovie.com/

AMG allmusic

www(allmusic)

http://www.allmusic.com/

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon

BBKL

http://www.bbkl.de/

The Catholic Encyclopedia

www(The Catholic Encyclopedia)

http://www.newadvent.org/cathen/

Bartleby.com: Great Books Online

www(Bartleby.com)

http://www.bartleby.com/

Literature online

LION

http://lion.chadwyck.co.uk/

Oxford reference online

ORO

http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html

Spisovatelé sci-fi a fantasy

www(Fantastic Fiction)

http://www.fantasticfiction.co.uk/

Österreich Lexikon - on line verze v rámci kulturního informačního systému AEIOU

(www)Österreich Lexikon

http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop

Autoři detektivek a thrillerů

(www)citace podle odkazu

http://www.stopyourekillingme.com/references.html

Biography.com

www(Biography.com)

http://www.biography.com/

 


 


 


 

III. České opac katalogy a www stránky

 

K. Chyba: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860

www(Chyba: Slovník knihtiskařů)

http://www.clavmon.cz/chyyba

Václav Petera, Géniové církve a vlasti (rkp)

www(Petera: Géniové církve a vlasti)

http://www.cdct.cz/petera/rejstrik.php

Národní lékařská knihovna

www(NLK)

http://www.nlk.cz/nlkcz/

 

Vědecká knihovna v Olomouci

www(VKOL)

http://kat.vkol.cz/

 

Česko-Slovenská filmová databáze

www(Česko-Slovenská filmová databáze)

http://www.csfd.cz/

Obec překladatelů

www(Obec překladatelů)

http://databaze.obecprekladatelu.cz/dup02.htm

 

Databáze českého překladu

www(Databáze českého překladu)

http://www.databaze-prekladu.cz/

Národní filmový archiv

www(NFA)

http://www.nfa.cz/?faid=30201

Databáze děl českých soudobých skladatelů ČHF

www(Katalog ČHF)

http://www.musicbase.cz/

 

Slovník osobností Valašska

www(Slovník osobností Valašska)

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti

On-line verze slovníků a encyklopedií

www(databáze Libri)

http://www.libri.cz/databaze.php

 

Český hudební slovník osob a institucí

www(Český hudební slovník osob a institucí)

http://www.musicologica.cz/slovnik/

Administrativní registr ekonomických subjektů

www(ARES)

 


Města a obce online

www(Města a obce online)

 


Státní správa

www(Státní správa)

 


Univerzitní autority Centrálního katalogu UK v Praze

www(Univerzitní autority UK)

http://ckis.cuni.cz/F?func=file&file_name=find-a&local_base=cks10>

 

 


 

IV. Národní bibliografie na CD-ROM

 

Britská národní bibliografie

BNB (CD)

 


Francouzská národní bibliografie

BNF (CD)

 


Library of Congress

LC (CD)

 


Německá národní bibliografie

DNB (CD)

 


Ruská národní bibliografie

RNB (CD)

 


Španělská národní bibliografie

BNE (CD)

 


 


 


« srpen 2017 »
Po Út St Čt So Ne
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031