Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Názvové autority Unifikované názvy - Bible - odkazy
Akce dokumentů

Unifikované názvy - Bible - odkazy

V pracovní verzi tohoto materiálu autorka Irena Pilíková nastínila problémy spojené s unifikovanými nazvy Bible: rozsah odkazů, problém odlišného chápání deuterokanonických a apokryfních knih a samostatně nazývané celky knih: (archeologické nálezy, apod.)

UNIFIKOVANÉ  NÁZVY – BIBLE:

 

Problémy:

 

1)       Rozsah odkazů: z důvodu kapacity systému nelze uvést všechny (kombinační) možnosti názvových variant. U některých biblických knih by došlo k přehlcení autoritního záznamu i následného zobrazení – zejména  na web vyhledávání.

Neuvádí se:

*odkazy na: $$aN.Z.$$p..... a odkazy na $$a, $$p,$$p pro všechny variantní názvy.

*varianta „k“ (Římanům), atd.

*varianta „do“ (Korinta), atd

*varianta „svatého apoštola“

*zkratky knih : „Ga“; „1 Mak“, atd.

 

 

Příklad nejextrémnější délky záznamu se všemi odkazy:

 

130 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pTesalonickým, 2.

 

430 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pTesaloničanům, 2.                    

430 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pThesalonickým, 2.                    

430 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pThesaloničanům, 2.                   

430 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pSoluňským, 2.

430 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pSoluňanům, 2.

430 0 L $$aTesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aTesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla k Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla k Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aDruhý list Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla k Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla Tesalonickým

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla k Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola k Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Tesaloničanům$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla k Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla k Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla k Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aSoluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aSoluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aList Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList k Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aList k Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla k Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla k Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla k Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aList svatého apoštola Pavla k Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola k Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola k Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla k Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla k Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla k Soluňanům , 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola svatého apoštola Pavla k Soluňským , 2.$$0o

430 0 L $$aDruhý list Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhý list k Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhý list k Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla k Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla k Soluňským $$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla Soluňským

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla k Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhý list svatého apoštola Pavla k Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola k Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhá epištola k Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Soluňanům$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla k Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla k Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla k Soluňanům $$0o

430 0 L $$aDruhá epištola svatého apoštola Pavla k Soluňským$$0o

 

 

430 ........Thesalonickým.....

....

.....

....

....

430 0 L $$aList do Tesaloniky, 2.$$0o

430 0 L $$aList do Thesaloniky, 2.$$0o

430 0 L $$aList do Soluně, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla do Tesaloniky, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla do Thesaloniky, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla do Soluně, 2.$$0o

430 0 L $$aDruhý list do Tesaloniky$$0o

430 0 L $$aDruhý list do Thesaloniky$$0o

430 0 L $$aDruhý list do Soluně$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla do Tesaloniky$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla do Thesaloniky$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla do Soluně$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla do Tesaloniky$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Thesaloniky$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Soluně$0o

 

 

Výsledný záznam (po zredukování podle bodu 1). K úvaze: vynechat i odkazy s Th...?

 

 

130 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pTesalonickým, 2.

430 0 L $$aTesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aTesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aThesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aThesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList Thesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList Thesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Thesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Thesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Thesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Thesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Tesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Tesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Thesaloničanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Thesalonickým, 2.$$0o

430 0 L $$aDruhý list Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list Thesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list Thesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Thesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Thesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Tesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Thesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Thesaloničanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Tesaloničanům$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Tesalonickým$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Thesaloničanům$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Thesalonickým$$0o

430 0 L $$aSoluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aSoluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aList Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Soluňanům, 2.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Soluňským, 2.$$0o

430 0 L $$aDruhý list Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhý list apoštola Pavla Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Soluňským$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola Soluňanům$$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Soluňanům$0o

430 0 L $$aDruhá epištola apoštola Pavla Soluňským$$0o

 

 

 

Poznámka:

Většina záznamů není takto komplikovaná, délka odkazů je únosná

 

 

130 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pList Petrův, 1.

430 0 L $$aList Petrův, 1.$$0o

430 0 L $$aPetrův list, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní Petrův list$$0o

430 0 L $$aPrvní list Petrův$$0o

430 0 L $$aList apoštola Petra, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní list apoštola Petra$$0o

430 0 L $$aEpištola Petrova, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola Petrova$$0o

430 0 L $$aPetrova epištola, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní Petrova epištola$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Petra, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola apoštola Petra$$0o

 

 

130 0 L $$aBible.$$pN.Z.$$pTimoteovi, 1.

430 0 L $$aTimoteovi, 1.$$0o

430 0 L $$aList Timoteovi, 1.$$0o

430 0 L $$aEpištola Timoteovi, 1.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Timoteovi, 1.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Timoteovi, 1.$$0o

430 0 L $$aTimotejovi, 1.$$0o

430 0 L $$aList Timotejovi, 1.$$0o

430 0 L $$aEpištola Timotejovi, 1.$$0o

430 0 L $$aList apoštola Pavla Timotejovi, 1.$$0o

430 0 L $$aEpištola apoštola Pavla Timotejovi, 1.$$0o

430 0 L $$aPrvní list Timoteovi$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola Timoteovi$$0o

430 0 L $$aPrvní list apoštola Pavla Timoteovi$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola apoštola Pavla Timoteovi$$0o

430 0 L $$aPrvní list Timotejovi$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola Timotejovi$$0o

430 0 L $$aPrvní list apoštola Pavla Timotejovi$$0o

430 0 L $$aPrvní epištola apoštola Pavla Timotejovi$$0o

 

 

2)

Problém odlišného chápání deuterokanonických a apokryfních knih (židovské, katolické, protestantské a pravoslavné prostředí). Nutno zvolit jedno kritérium a podle něj pak vybudovat systém odkazů. (CL vůbec pojem deuterokanonické knihy neužívá a všechny nekanonické spisy staví pod apokryfy = $$aBible$$pO.T.$$pApocrypha).

Wikipedia:

Katolická církev

protokanonické knihy

deuterokanonické knihy

apokryfy

Protestanté

kanonické

apokryfy

pseudoepigrafy

V katolické církvi:  protokanonické knihy,  deuterokanonické knihy (viz výše) a apokryfy. Mezi badateli z denominací, které nepřijímají deuterokanonické knihy jako inspirované, převládá terminologie poněkud odlišná. Zde se protokanonickým knihám říká jednoduše kanonické, deuterokanonickým většinou apokryfy a apokryfům pseudoepigrafy. Záleží jen na tom, jaký terminologický systém si badatel zvolí.

Katolíci užívají pojmu „apokryf“ pro spis nepřijatý do biblického kánonu, tak jak jej definoval definitivně Tridentský koncil (1546). Toto pojetí odpovídá protestantskému pojmu pseudoepigraf.  Mezi takto definované apokryfy patří apokryfy staro- a novozákonní. Protestantské církve označují za apokryfní ty spisy, o jejichž zařazení do biblického kánonu nepanovala v církvi shoda. V tomto užití se pojem velmi blíží katolíky užívanému pojmu deuterokanonická kniha nebo pravoslavnému anaginoskomenon.

Deuterokanonický spis je takový biblický spis, který katolická církev respektuje jako součást biblického kánonu, avšak který zároveň není součástí palestinského kánonu uznávaného židy a protestanty.

Protože existují rozdíly mezi církvemi v pojetí biblického kánonu, existuje též rozdíl v používání slov, označujících pozdní starozákonní spisy. Spisy označované jako deuterokanonické označuje pod různými pojmy jako součást Bible většina křesťanů s výjimkou protestantů. Zařazení těchto knih do kánonu sahá až k Římské synodě roku 382. Pro přehled jednotlivých knih a jejich zařazení v různých církvích viz heslo Apokryf.Většina rukopisů Septuaginty obsahuje spisy označované jako deuterokanonické. Ty byly stejně jako spisy novozákonní sepsány v řečtině, některé zřejmě původně hebrejsky, avšak původní text byl ztracen. Teprve archeologické nálezy 20. století tyto původní fragmenty odhalily, např. 2/3 knihy Sírachovec.

 

25.18A5. Deuterokanonické knihy


Sbírka deuterokanonických knih Starého zákona v českém ekumenickém překladu bible podle Katolického kánonu zahrnuje: Tóbijáš, Júdit, Přídavky k Ester, Kniha moudrosti, Sírachovec, Báruk, Přídavky k Danielovi (Tři muži v rozpálené peci, Zuzana, Bél a drak), První a Druhá Makabejská.

(Pozn. 2: Taková vydání bible, kde deuterokanonické knihy chybějí, se nepovažují za neúplná).

Ve starším protestantském prostředí je tato sbírka označována jako apokryfy. Ve všech případech se tato sbírka popisuje pod záhlavím s unifikovaným názvem: Bible. S.Z. Deuterokanonické knihy.

Viz též Apokryfní knihy 25.18A14.

Jednotlivá kniha se zapisuje jako další podzáhlaví, např.
Bible. S.Z. Deuterokanonické knihy. Kniha moudrosti

 

*********

 

25.18A14. Apokryfní knihy (pseudoepigrafy)

 

Apokryfní knihy (v protestantském prostředí též pseudoepoigrafy) jsou nekanonické spisy; obsahově i formálně se podobají kanonickým spisům S:Z. a N.Z. Vznikaly mezi 2. stol. př. Kr. – 5. stol. po Kr.

Jejich výčet v tomto pramenu není úplný vzhledem ke stále postupujícímu bádání, díky němuž jsou objevovány a překládány další. Převážná většina těchto apokr. textů nemá v českém jazykovém prostředí ustálený jednotný název. Zde uvedeny nejčastěji užívané, které nemají prozatím povahu standardních názvů.

 

Jako unifikovaný název pro apokryfní knihy (tj. nezahrnutých do katolického ani protestantského kánonu) se používají běžné názvy.


Jubilejí
Epistola Apostolorum
Evangelium židům

 

Bible. N.Z. Apokryfní knihy
Sbírky těchto knih viz název sbírky, např. Apokryfy Nového zákona.

Bible. S.Z. Apokryfní knihy

Sbírky těchto knih viz název sbírky, např. Knihy tajemství a moudrosti.
Apokryfy protestantské bible a jejich jednotlivé knihy viz Bible. S.Z.

 

 

 

3)

Samostatně nazývané celky knih: (archeologické nálezy, apod.):

 

Podle CL: V záhlaví vlastní název s variantními odkazy; obsah bibl. textů nezohledňovat.

 

Příklad:

130 0 L $$aSvitky od Mrtvého moře

430 0 L $$aRukopisy od Mrtvého moře

430 0 L $$aTexty od Mrtvého moře

430 0 L $$aKumránské svitky

430 0 L $$aKumránské rukopisy

430 0 L $$aKumránské texty

 

4)

Převod Desatera; Mišny; Talmudu do pole 630.

« září 2020 »
Ne Po Út St Čt So
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930