Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Názvové autority Unifikovaný název ve věcném zpracování - pracovní text
Akce dokumentů

Unifikovaný název ve věcném zpracování - pracovní text

Standardy

Anglo-American Cataloguing Rules – AACR2R 

Library of Congress Rule Interpretations - LCRI

Library of Congress Authorities – Names/Subjects

LC Subject Cataloging Manual

instrukce

Archival Moving Image Materials – AMIM

UCLA Film & Televison Archive, Cataloging Procedure Manual – Voyager (CPMV) – UCLA FATA CPMV

K čemu slouží

 •   nástroj k propojení všech katalogizačních záznamů díla, jehož název se vyskytuje v různých podobách/variantách (25.1A)

Kdy se unifikovaný název používá (25.2A)

 • je-li dílo známé
 • vyskytuje-li název se ve více podobách
 • uvádí-li se hlavní záhlaví pod názvem (21.1C)
 • je-li originální název v jiném jazyce
 • respektují-li se speciální rešeršní potřeby katalogu, katalogizační praxe agentury
 • je-li anonymní dílo nebo dílo známého autora předmětem obsahu popisné jednotky/dokumentu
 • předmětem obsahu dokumentu může být
  • dílo známého autora (autor/titul)
  •  rukopis, prvotisk
  • zákon, smlouva
  • posvátná kniha, její část (Bible, Korán, Talmud, buddhistické posvátné knihy)
  • časopis, noviny
  • film, televizní, rozhlasový pořad
  • pojmenované umělecké dílo
  • hudební dílo

Jak se zapisuje

 •  úvodní mluvnické členy se vynechávají, pokud se unifikovaný název nemá pod tímto členem řadit (25.2C)

          příklad: Lord of the rings (úvodní člen "the" vynechán)

 •  unifikovaný název v nelatinkovém písmu se přepisuje do latinky podle transliteračních tabulek pro daný jazyk platných/používaných danou katalogizační agenturou (25.2D)

          příklad: Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (přepis názvu korejského filmu)

 •  jazyk – unifikovaný název se uvádí v originále. Jestliže se jazyk popisné jednotky liší od jazyka originálu, připojuje se ve JMENNÉM popisu k unifikovanému názvu údaj o jazyce popisné jednotky; (25.5C)

    ve VĚCNÉM popisu se údaj o jazyce popisné jednotky připojuje k unifikovanému názvu výjimečně, a to u unifikovaného názvu pro BIBLI, jsou-li předmětem dokumentu různé jazykové verze či jazykové překlady (uvádí se jazyk, do kterého se překládá)

 • Navržená výjimka z tohoto pravidla – filmy (pracovní verze) – viz dále

příklad:

 

 • doplněk – ve sporných/konfliktních případech se připojuje v kulatých závorkách vhodný vysvětlující termín sloužící k rozlišení unifikovaného názvu použitého jako záhlaví od stejného či podobného personálního nebo korporativního záhlaví, nebo jiného podobného unifikovaného názvu, použitého jako záhlaví či odkaz. (25.5B)

        příklad: 

   1000   |a Toyen, |d 1902-1980

   130 0  |a Toyen (film)

   1102   |a Toyen (hudební skupina)

 •   části díla – má-li samostatně katalogizovaná část díla svůj název, použije se název části jako název unifikovaný. Vytvoří se vylučovací odkaz se záhlavím pro celé dílo s názvem části jako podzáhlavím, případné číselné označení se uvádí arabskými číslicemi, vynechávají se výrazy jako "volume", "part", "tome". (25.6)

kniha:

100 1_ |a Tolkien, J. R. R. |q (John Ronald Reuel), |d 1892-1973. |t Fellowship of the ring

400 1_ |a Tolkien, J. R. R. |q (John Ronald Reuel), |d 1892-1973. |t Lord of the rings. |n 1, |p Fellowship of the ring (odkaz od uplné verze názvu)

POZOR: při tvorbě záhlaví pro filmy se použije jako unifikovaný název název pro celé dílo a název části díla se uvádí jako podzáhlaví. Vytvoří se vylučovací odkaz s názvem části ve vstupní pozici. Jsou-li výrazy jak např. "epizoda" součástí názvové části, nevynechávají se, případné číselné označení se uvádí i římskými číslicemi.

 Film – příklad NKP:

 130 0   |a Pán prstenů. |p Společenstvo Prstenu

430 0   |a Společenstvo Prstenu |0 o  (česká varianta názvu části se odkáže)

430 0   |a Fellowship of the ring |0 o (anglická varianta názvu části se odkáže)

 

130 0   |a Star Wars. |n Epizoda III, |p Pomsta Sithů

430 0   |a Pomsta Sithů |0 o (česká varianta názvu části se odkáže)

430 0   |a Revenge of the Sith |0 o (anglická varianta názvu části se odkáže)

 

Film – příklad LC:

 130 _0 |a Lord of the rings, the fellowship of the ring (Motion picture)

430 _0 |a Fellowship of the ring (Motion picture)

 130 _0 |a Star Wars, episode III, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Revenge of the Sith (Motion picture)

 

Odkazy

 Všechny variantní formy názvu se uvádějí jako odkazy – příklady viz pod jednotlivými typy

Díla vytvořená před rokem 1501 (25.4A)

(včetně anonymních děl)

Použije se název (forma názvu) v původním jazyce, pomocí něhož je dílo vytvořené před rokem 1501 identifikováno v novodobých pramenech. Je-li doklad názvu v novodobých příručkových pramenech nepřesvědčivý, používá se název uvedený:

 •  v novodobých vydáních
 •  v historických vydáních
 •  v rukopisech

 Klasická a byzantská řecká díla (25.4B)

(včetně anonymních děl)

Pro dílo původně psané v klasické řečtině, pro díla řeckých duchovních otců a byzantských autorů do r. 1453 se  použije český název uvedený v příručkových pramenech  (slovníky antických autorů). Pokud takový název neexistuje (není znám), použije se název latinský, v případě neexistence tohoto názvu v latině se  používá název řecký.

 Zápis jednotlivých typů

 Bible 

Základní informace viz

AACR2R 25.17/25.18A14.

Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury : metodická příručka pro korporativní záhlaví a unifikované názvy / Hana Vodičková ... [et al.]. -- Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2001. -- 96 s. ; 21 cm. -- (Aktuality SKIP ; sv. 19)
ISBN 80-85851-12-1 (brož.)

Tvorba záhlaví, pořadí podpolí viz instrukce  

Jako odkazy se uvádějí variantní formy jména v češtině, odkaz od části na nejnižší úrovni je povinný

130 0 $aBible.$pS.Z.$pKnihy Paralipomenon

430 0 $aKnihy Kronik

430 0 $aKnihy Letopisů

430 0 $aKnihy Paralipomenon

430 0 $aParalipomenon

430 0 $aLetopisů

430 0 $aKronik

 

130 0 $aBible.$pS.Z.$pParalipomenon, 1.

430 0 $aKniha Paralipomenon, 1.

430 0 $aKniha Kronik, 1.

430 0 $aKniha Letopisů, 1.

430 0 $aParalipomenon, 1.

430 0 $aLetopisů, 1.

430 0 $aKronik, 1.

430 0 $aPrvní kniha Paralipomenon

430 0 $aPrvní kniha Kronik

430 0 $aPrvní kniha Letopisů

130 0 $aBible.$pS.Z.$pParalipomenon, 2.

430 0 $aKniha Paralipomenon, 2.

430 0 $aKniha Kronik, 2.

430 0 $aKniha Letopisů, 2.

430 0 $aParalipomenon, 2.

430 0 $aLetopisů, 2.

430 0 $aKronik, 2.

430 0 $aDruhá kniha Paralipomenon

430 0 $aDruhá kniha Kronik

430 0 $aDruhá kniha Letopisů

 

130 0 $aBible.$pS.Z.$pDeuterokanonické knihy

430 0 $aDeuterokanonické knihy

130 0 $aBible.$pS.Z.$pDeuterokanonické knihy$pKniha moudrosti

430 0 $aKniha moudrosti

430 0 $aŠalamounova moudrost

430 0 $aDeuterokanonické knihy$pKniha moudrosti

430 0 $aDeuterokanonické knihy$pŠalamounova moudrost

 

130 0 $aBible.$pN.Z.$pMarek

430 0 $aMarkovo evangelium

430 0 $aEvangelium svatého Marka

430 0 $aEvangelium Markovo

 

130 0 $aBible.$pN.Z.$pZjevení Janovo

430 0 $aZjevení svatého Jana

430 0 $aApokalypsa svatého Jana

430 0 $aJanovo zjevení

430 0 $aJanova apokalypsa

430 0 $aKniha zjevení

 

130 0 $aBible.$pN.Z.$pListy Korintským

430 0 $aListy Korintským

430 0 $aListy Korinťanům

430 0 $aKorinťanům

430 0 $aKe Korintským

430 0 $aListy ke Korintským

 

130 0 $aBible.$pN.Z.$pList Korintským, 1.

430 0 $aList Korintským, 1.

430 0 $aList Korinťanům, 1.

430 0 $aKorinťanům, 1.

430 0 $aKe Korintským, 1.

430 0 $aList ke Korintským, 1.

 

130 0 L$$aBible.$pN.Z.$pTesalonickým, 1.

430 0 L$$aTesalonickým, 1.

430 0 L$$aSoluňanům, 1.

430 0 L$$aSoluňským, 1.

    

Apokryfní knihy a jednotlivé části kanonických biblických knih (jednotlivé modlitby, např. Otčenáš, Desatero…) se uvádějí přímo pod vlastním názvem.

 130 0 $aHermův pastýř

430 0 $aBible.$pN.Z.$pApokryfní knihy$pHermův pastýř

430 0 $aApokryfní knihy$pHermův pastýř

 

130 0 $aDesatero

430 0 $aDesatero přikázání

430 0 $aBible$pDesatero

430 0 $aBible$p S.Z.$pMojžíšova 2., XX, 2-17

430 0 $aBible$p S.Z.$pMojžíšova 5., V, 6-21

 

130 0 $aKázání na hoře

430 0 $aBible.$pN.Z.$pMatouš V-V11

430 0 $aBible.$pN.Z.$pLukáš VI, 20-49

430 0 $aHorské kázání

 

Jednotlivé žalmy

 

 • Pod vlastním názvem

 

130 0 $aMiserere

430 0 $aBible$p S.Z.$pŽalmy L

430 0 $aŽalm 50

 

 • Nemá vlastní název, označen pouze číslem

 

130 0 $aBible$p S.Z.$pŽalmy XXX

430 0 $aŽalm 30

 

Verze Bible

 Jako odkazy se uvádějí konkrétní názvy verzí

 

130 0 $aBible.$pN.Z.$pEvangelia$sBiblia pauperum

430 0 $aBiblia pauperum

 

130 0 $aBible.$sKralická

430 0 $aKralická bible

 

 Jazykové varianty

 Odkazy pro jednotlivé jazykové varianty Bible a jejích částí se v AUT záznamech neuvádějí:

jednotlivé jazykové varianty názvů biblických knih jsou dostupné na www adresách uvedených v příloze. Tento referenční zdroj je dostupný z AUT záznamu – url adresa v poli 856.

Filmy, televizní a rozhlasové pořady

Kvalifikátor

Kvalifikátor v unifikovaných záhlavích pro film se uvádí jenom ve sporných a konfliktních případech. Respektují se doporučení a pravidla AACR2R a LCRI a praxe katalogizačních agentur ve střední Evropě,  respektuje se také praxe Národního filmového archivu. K tomu přistupuje problematika umístění kvalifikátoru při strukturovaném zápisu: má být kvalifikátor „film“ umístěn za názvem celku nebo části? Případně za oběma? (to byl nejčastější případ umístění kvalifikátoru „film“ v zaslaných návrzích).

Pán prstenů (film). Dvě věže (film)

Pán prstenů. Dvě věže (film)

Pán prstenů (film). Dvě věže

 

Praxe LC,  tj. zápis unifikovaných názvů v autoritních  záznamech je v tomto případě nejednotná, viz níže. V čem se výrazně lišíme:

1.     naše řešení uvádět názvy filmů pod českým distribučním názvem

2.     nestrukturovaný zápis v LC, vše se zapisuje v jednom podpoli $a, velká písmena se nerespektují. Nerespektují se ani vlastní ustanovení a pravidla (LC). Kvalifikátor „motion picture“  se uvádí u většiny filmů z důvodu existence televizních filmů a rozhlasových pořadů téhož jména, proto dochází v LC ke konfliktní situaci.

 

Filmy a televizní pořady navrhujeme uvádět pod českým distribučním názvem, existuje-li.

Zdůvodnění:

 • katalogizační praxe Národního filmového archivu  

 

001          0062183

000          01000nx   22003013  450

005          20050914105037.7

100          $a 20020624aczey0103    ba

150          $a y

152          $a AACR2

230          $a Pán prstenů: Dvě věže $k 2002 $9 FH $9 DK $9 DV $9 DJ

430          $a <The> Lord of the Rings: The Two Towers $n Originální název $0 je originálním názvem pro

801  0      $a CZ $b ABC135 $c 2000

810          $a FP 2/2003

935  1      $3 l_un_auth*0001827 $a Jackson $b Peter $f 1961- $4 300

957          $d 2002 $c AP

958          $a fantasy film

958          $a adaptace

959          $a US $a NZ $p 20030116

 

 • problematika zápisu unifikovaných názvů těchto entit v LC, vše zapsáno v jednom podpoli, nerespektují se originální velká písmena, tyto autoritní záznamy jsou generovány systémem.

  

130 _0 |a Star Wars, episode III, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars, episode 3, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars, episode three, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars (Motion picture). |p Revenge of the Sith

 

 • inspirace katalogizační praxí  UCLA FATA CPMV – anglický jazyk v textu možno nahradit českým (dohoda platná při používání AACR2)

4.2.1, Uniform titles

When the manifestation/expressions of a work appear under various titles, select one title as the uniform title according to the following order of preferences: through use in manifestations of the work or in reference sources.

 • Choose the title or form of title in the English language by which the work has become known
 • If no title in the English language is established as being the one by which the work is best known, or, in case of doubt, choose the title or form of title under which the work was originally released or broadcast in the United States.
 • If the work was never released or broadcast in the United States, choose the original release or broadcast title in the United Kingdom.
 • If the work was never released or broadcast in the United Kingdom, choose the original release or broadcast title in any other English-speaking country.
 • If the work was never released or broadcast in any English-speaking country, choose the original release or broadcast title in the country of origin. The country of origin is defined as that of the principal offices of the production company by which the work was made. (Compare AMIM 1B, p. 24)
 • UCLA (http://www.cinema.ucla.edu/CPM%20Voyager/CPMV04.html)

 

Návrh zápisu záhlaví pro film

V záhlaví se uvádí český distribuční název, existuje-li, ze všech variantních forem se vytvoří odkazy

odkazy se zapisují v pořadí

o        originální název  (v případě nelatinkového písma, přepis latinkou) – strukturovaný zápis

o        variantní český název, existuje-li

o        originální název – zápis LC

o        anglický název – strukturovaný zápis

o        anglický název – zápis LC

 

Příklad autoritního záznamu

130 0  |a Jaro, léto, podzim, zima... a jaro [2]

430 0  |a Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom |0 o

430 0  |a Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling |0 o

430 0  |a Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring |0 o

670  |a www(Česko-Slovenská filmová databáze)

680  |i Film, drama: Jižní Korea / Německo, 2003

8564 |u http://www.csfd.cz/film/136117-bom-yeoreum-gaeul-gyeoul-geurigo-bom/

 

Odkazy variantních forem v záhlavích pro film

 příklad NKP:

130 0   |a Pán prstenů. |p Společenstvo Prstenu

430 0   |a Lord of the rings, the fellowship of the ring (Motion picture) |0 o

430 0   |a Společenstvo Prstenu |0 o

430 0   |a Fellowship of the ring |0 o

 

130 0   |a Star Wars. |n Epizoda III, |p Pomsta Sithů

430 0   |a Star Wars, episode III, revenge of the Sith (Motion picture) |0 o

430 0   |a Hvězdné války. |n Epizoda III, |p Pomsta Sithů |0 o

430 0   |a Pomsta Sithů |0 o

430 0   |a Revenge of the Sith |0 o

 

příklad LC:

 130 _0 |a Lord of the rings, the fellowship of the ring (Motion picture)

430 _0 |a Lord of the rings (Motion picture : 2001)

430 _0 |a Fellowship of the ring (Motion picture)

 

130 _0 |a Star Wars, episode III, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars, episode 3, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars, episode three, revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Revenge of the Sith (Motion picture)

430 _0 |a Star Wars (Motion picture). |p Revenge of the Sith

 

Časopisy

130 0      |a Prométheus (časopis)

430 0      |a Prométheus (Hradec Králové) (odkaz- klíčový název)

670         |a NKC

670         |a www(Časopis Prométheus)

680         |i Časopis vycházel v letech 1995-2002 při Ústavu filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové

8564       |u http://web.uhk.cz/prometh/casopis.htm

 

130 0   |a Proteus

430 0   |a Proteus (Slovenia) (odkaz- klíčový název)

670      |a NKC

670      |a Speleofórum 2006, roč. 25

680      |i Odborný přírodovědný časopis, Slovinsko

8564    |u http://www.env.cz/ris/ekodisk-new.nsf/3c715bb7027b1c65c1256bb3007b7af2/508ae5a22906c0dfc1257231004c2f5e/$FILE/Speleoforum_2006_str%2074-88.pdf

  

130 0   |a ABC (časopis)

430 0   |a ABC mladých techniků a přírodovědců |0 o

430 0   |a ABC mladých techniků a přírodovědců (Print) |0 o

430 0   |a abc (časopis) |0 o

670      |a NKC

670      |a www(Abíčko)

680      |i Časopis pro čtenáře ve věku 10 až 14 let: přírodověda, technika, počítače...

8564    |u http://www.iabc.cz/

  

130 0   |a ADIEU 2000

670      |a NKC

670      |a www(Wikipedie, otevřená encyklopedie)

680      |i Internetovský básnický almanach, Občanské sdružení V–ART

  

130 0   |a Athenaeum

670      |a NKC

670      |a www(Masarykův ústav AV ČR)

680      |i Vědecký časopis založený T.G. Masarykem v r. 1883

8564    |u http://www.mua.cas.cz/msu/publikace/tgm.html

 

 

 

 

 

 

 [2] [Č.záznamu: 001569392]

  

Jaro, léto, podzim, zima... a jaro [grafika] = [Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom] = Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring : a film by Kim Ki-duk. -- [Praha : SPI International, 2004]. -- 1 plakát : barev. ; 85 x 60 cm

                         

Scénář a režie Kim Ki-duk

 

Zobrazení: muž a chlapec na loďce.

 

 * filmy -- Korea -- 2003 

 * filmy -- Německo -- 2003 

 * filmové plakáty

                         

Signatury: * VIII 014512 * Za 008929

 

 

 

 

LDR     -----nkm-a22------a-4500

FMT     GP

001       cpg20051569392

003       CZ-PrNK

005       20050608132859.0

007       kf-co-

008       050608s2004----xr-nnn-g----------kncze--

040       |a ABA001 |b cze

0410     |a cze |a eng

043       |a a-kr--- |a e-gx---

045       |a y0y0

080       |a 791.2 |2 MRF

080       |a (084.5)791 |2 MRF

24500   |a Jaro, léto, podzim, zima... a jaro |h [grafika] = |b [Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom] = Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring : a film by Kim Ki-duk

24631   |a Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom

24631   |a Spring, Summer, Fall, Winter ... and Spring

260       |a [Praha : |b SPI International, |c 2004]

300       |a 1 plakát : |b barev. ; |c 85 x 60 cm

500       |a Scénář a režie Kim Ki-duk

5208     |a Zobrazení: muž a chlapec na loďce

65007   |a filmy |z Korea |y 2003 |2 czenas

65007   |a filmy |z Německo |y 2003 |2 czenas

655 7    |a filmové plakáty |2 czenas

ZAK      |a Jaro

HLD     |e 001 |l 05/Pl 00989 |n pv |s 20050530

HLD     |e 003 |l 05/Pl 00990 |n pv |q 2 |s 20050530

SYS     001569392

 

« září 2020 »
Ne Po Út St Čt So
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930