Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Přehled účastníků zapojených do kooperace Seznam kooperujících knihoven se jmény jim přidělených supervizorů v NK
Akce dokumentů

Seznam kooperujících knihoven se jmény jim přidělených supervizorů v NK

Sigla

Název instituce

Přidělený supervizor v NK

ABA001

Národní knihovna ČR

Tomáš Nejedlý

ABA001-STT

Národní knihovna ČR - Oddělení rukopisů a starých tisků

Libor Šimek

ABA003

Národní knihovna ČR - Knihovna knihovnické literatury

Tomáš Nejedlý

ABA004

Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna

Tomáš Nejedlý

ABA006

Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb

Adéla Mrázová

ABA007

Knihovna AV ČR

Adéla Mrázová

ABA008

Národní lékařská knihovna

Libor Šimek

ABA009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Knihovna Antonína Švehly

Eva Jeřábková

ABA010

Národní muzeum - Knihovna Národního muzea

Bertha Baratta

ABA013

Národní technická knihovna

Eva Jeřábková

ABB001

Archeologický ústav AV ČR, Praha - Knihovna

Bertha Baratta

ABB060

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Libor Šimek

ABB076

Ústav informatiky AV ČR

Bertha Baratta

ABB083

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Libor Šimek

ABB115

Historický ústav AV ČR

Libor Šimek

ABC013

Univerzita Karlova v Praze - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

ABD001

Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Marie Kubelková

ABD006

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Ústav vědeckých informací

Libor Šimek

ABD007

Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta

Marie Kubelková

ABD008

Univerzita Karlova - 3. lékařská fakulta - Středisko vědeckých informací

Marie Kubelková

ABD009

Univerzita Karlova - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické

Marie Kubelková

ABD010

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta

Marie Kubelková

ABD012

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna chemie

Eva Jeřábková

ABD013

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geologie

Eva Jeřábková

ABD020

Akademie múzických umění v Praze

Bertha Baratta

ABD026

Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum

Eva Jeřábková

ABD027

Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta

Tomáš Nejedlý

ABD044

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna katedry botaniky

Eva Jeřábková

ABD046

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Biologická knihovna

Eva Jeřábková

ABD063

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna geografie

Eva Jeřábková

ABD064

Univerzita Karlova - Katolická teologická fakulta - Knihovna

Tomáš Nejedlý

ABD065

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Mapová sbírka

Eva Jeřábková

ABD100

ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT

Eva Jeřábková

ABD103

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Středisko vědeckých informací

Marie Kubelková

ABD107

Univerzita Karlova v Praze - Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích

Marie Kubelková

ABD156

Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta - Knihovna

Tomáš Nejedlý

ABD157

Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta - Knihovna Ústavu pro životní prostředí

Eva Jeřábková

ABD162

Univerzita Karlova - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

ABD170

Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické

Eva Jeřábková

ABE304

Divadelní ústav - Knihovna

Bertha Baratta

ABE308

Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur - Knihovna Náprstkova muzea

Eva Jeřábková

ABE311

Národní technické muzeum - Knihovna

Eva Jeřábková

ABE323

Židovské muzeum v Praze - Knihovna

Tomáš Nejedlý

ABE336

Památník národního písemnictví

Eva Jeřábková

ABE370

Národní muzeum - České muzeum hudby - Hudebně-historické oddělení

Bertha Baratta

ABE506

Národní památkový ústav - Historické knihovní fondy

Libor Šimek

ABG001

Městská knihovna v Praze

Bertha Baratta

BOA001-STT

Moravská zemská knihovna v Brně - Oddělení rukopisů a starých tisků

Libor Šimek

BOD001

Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

BOD002

Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Lékařské fakulty MU

Marie Kubelková

BOD003

Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

BOD004

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

BOD005

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Knihovna

Eva Jeřábková

BOD006

Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna

Eva Jeřábková

BOD008

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko

Marie Kubelková

BOD009

Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna

Eva Jeřábková

BOD010

Masarykova univerzita - Právnická fakulta - Ústřední knihovna a Evropské dokumentační středisko

Marie Kubelková

BOD016

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury - Knihovna

Eva Jeřábková

BOD018

Masarykova univerzita - Fakulta informatiky - Knihovna

Marie Kubelková

BOD022

Masarykova univerzita - Ekonomicko-správní fakulta - Středisko vědeckých informací

Marie Kubelková

BOD026

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna

Eva Jeřábková

BOD029

Vysoké učení technické v Brně - Knihovna Fakulty podnikatelské

Eva Jeřábková

BOD030

Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií - Knihovna

Eva Jeřábková

BOD031

Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií - Ústřední knihovna

Marie Kubelková

BOD032

Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu - fond Fakulty sportovních studií

Marie Kubelková

BOD034

Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu

Marie Kubelková

BOD114

Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky - Knihovnicko-informační centrum

Marie Kubelková

BOD115

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum

Eva Jeřábková

BOD116

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické

Eva Jeřábková

BOD117

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií - Areálová knihovna

Eva Jeřábková

BOE315

Moravské zemské muzeum - Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví

Tomáš Nejedlý

BOG001

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Adéla Mrázová

CBA001

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Libor Šimek

CBD005

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Teologická fakulta - Knihovna Josefa Petra Ondoka

Libor Šimek

CBD007

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Akademická knihovna

Libor Šimek

CKG001

Městská knihovna v Českém Krumlově

Adéla Mrázová

CLG001

Městská knihovna Česká Lípa

Adéla Mrázová

DCG302

Městská knihovna Děčín

Bertha Baratta

DOG001

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Eva Jeřábková

HBG001

Krajská knihovna Vysočiny

Eva Jeřábková

HKA001

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Bertha Baratta

JCG001

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Marie Kubelková

JHG001

Městská knihovna Jindřichův Hradec

Bertha Baratta

JHG502

Městská knihovna Dačice

Eva Jeřábková

JIG001

Městská knihovna Jihlava

Bertha Baratta

KAG505

K3 Bohumín, - středisko KNIHOVNA

Marie Kubelková

KLG001

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Eva Jeřábková

KMC001

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. - knihovna

Eva Jeřábková

KMG001

Knihovna Kroměřížska

Bertha Baratta

KOG001

Městská knihovna Kolín

Marie Kubelková

KVG001

Krajská knihovna Karlovy Vary

Marie Kubelková

KVG501

Městská knihovna Ostrov

Bertha Baratta

KVG503

Městská knihovna Jáchymov

Bertha Baratta

LIA001

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Bertha Baratta

LID001

Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna

Marie Kubelková

LTE450

Biskupství litoměřické - Knihovna

Libor Šimek

MOG001

Městská knihovna Most

Marie Kubelková

OLA001-STT

Vědecká knihovna v Olomouci - - Oddělení rukopisů a starých tisků

Libor Šimek

OLD012

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústřední knihovna

Bertha Baratta

OLG001

Knihovna města Olomouce

Bertha Baratta

OPG001

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

Bertha Baratta

OSA001

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Bertha Baratta

OSD001

Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna

Bertha Baratta

OSD002

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Marie Kubelková

OSG002

Knihovna města Ostravy

Marie Kubelková

PAG001

Krajská knihovna v Pardubicích

Marie Kubelková

PBG001

Knihovna Jana Drdy

Marie Kubelková

PEG001

Kulturní zařízení města Pelhřimova - Městská knihovna

Eva Jeřábková

PIG001

Městská knihovna Písek

Adéla Mrázová

PNA001

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Libor Šimek

PND008

Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna

Bertha Baratta

PNG001

Knihovna města Plzně

Eva Jeřábková

PRG001

Městská knihovna v Přerově

Marie Kubelková

PTG001

Městská knihovna Prachatice

Bertha Baratta

PVG001

Městská knihovna Prostějov

Bertha Baratta

SME801

Muzeum Českého ráje v Turnově - Knihovna

Marie Kubelková

SOG504

Městská knihovna Chodov

Marie Kubelková

STG001

Šmidingerova knihovna Strakonice

Marie Kubelková

SUG001

Městská knihovna Šumperk

Marie Kubelková

TAG001

Městská knihovna Tábor

Marie Kubelková

TRG001

Městská knihovna v Třebíči

Bertha Baratta

UHG001

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště

Eva Jeřábková

ULD001

Univerzita J.E.Purkyně - Vědecká knihovna

Libor Šimek

ULG001

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Eva Jeřábková

UOG001

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

Marie Kubelková

UOG505

Městská knihovna Česká Třebová

Marie Kubelková

VSG001

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Marie Kubelková

VYG001

Knihovna Karla Dvořáčka, Vyškov

Bertha Baratta

ZLD002

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Eva Jeřábková

ZLG001

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Eva Jeřábková

ZRG001

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Eva Jeřábková

« květen 2021 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031