Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Informativní materiály Přebírání autoritních záhlaví pro personální jména z jiných zdrojů
Akce dokumentů

Přebírání autoritních záhlaví pro personální jména z jiných zdrojů

Autoritní záhlaví pro personální jména  anglosaských autorů budou do souboru národních autorit NK ČR přejímána z Library of Congress Authorities  (v podobě, jakou stanovila LC, tj. beze změn, vyjma evidentních chyb). Pokud nejsou jména těchto autorů v LCA nebo v případě chyb jsou preferovanými zdroji  British Library, National Library of Australia, National Library of Canada ev. národní bibliografie dalších anglicky mluvících zemí.

U ostatních jinojazyčných autorů se ověřuje podoba záhlaví v příslušných národních bibliografických agenturách (souborech autorit, národní bibliografii, či národní knihovně).

 

Nebude-li možné zjistit/nalézt autoritní podobu nějakého jinojazyčného autora, vytvoří se jeho autoritní záznam analogicky podle české interpretace pravidel AACR2.

 

Česká interpretace pojmu „současný autor“

(paragraf 22.2B3  AACR2)

 

Pracovní skupina pro jmennou katalogizaci, která projednávala problematiku aplikace termínu „současný autor“ (paragraf  22.2B3 AACR2) a jeho možné interpretace, většinovým rozhodnutím stanovila převzetí interpretace pojmu „současný autor“ z Library of Congress (dále jen LC), resp. jak jej pojímají Library of Congress Rule Interpretations (LC RI).

 

Pravidlo AACR2 22.2B3 říká: „Pokud současný autor užívá více než jeden pseudonym, nebo své skutečné jméno a jeden či více pseudonymů, použijte jako základ záhlaví pro každé dílo jméno, které je uvedeno v popisovaném díle.“

Následně vytvořte křížové odkazy viz též (viz. AACR2 26.2C a 26.2D).

Pravidla AACR2 však blíže nespecifikují termín „současný autor“. Proto bylo přihlédnuto k interpretaci tohoto pojmu v LC.

 

Interpretace LC konstatuje:

22.2B3 Multiple Headings - Contemporaries

The LCRI has been revised to read, Consider all living authors and any author who has died since December 31st, 1900 to be a contemporary. In case of doubt, do not consider the person contemporary.

V překladu tedy:

22.2B3 Více různých záhlaví – současní autoři

LC RI byly revidovány v tomto smyslu: považujte všechny žijící autory a každého autora, který zemřel v době od 31. prosince 1900 za současného. V případě pochybností nepovažujte autora za současného.

 

Závěr: při tvorbě autorit českých autorů (případně zahraničních autorů, které nelze převzít z jiného zdroje – viz Přebírání autoritních záhlaví pro personální jména z jiných zdrojů) za současného autora považujte  všechny žijící autory a autory, kteří zemřeli v době po 31. prosinci 1900. V případě pochybností nepovažujte osobu za současného autora.

 

Prakticky to tedy znamená, že se vytvoří pro všechny pseudonymy současných českých autorů odkazy „viz též“.

Přijetí těchto zásad platí i zpětně, tzn., že je nutno postupně opravit autoritní záznamy, vytvořené podle dosud platné praxe, stanovené ONJA NK ČR.

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30