Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Názvové autority Základní metodika
Akce dokumentů

Základní metodika

Pozn.: menším typem písma jsou uvedeny specifické pokyny

 1. vytváří se buď autorita pro UN 130 (v bibliografickém záznamu odpovídá 130, 630, 730) nebo pro A/N 100, 110, 111 (v bibl. záznamu pro 600, 610, 611, 700, 710, 711), pozor! pro zápis pole 240 se přebírají názvy ze záhlaví A/N
 2.  záhlaví pro UN  i A/N je vytvářeno vždy podle instrukcí RDA!!! ne vždy je pro záhlaví A/N uvedené v bibliografickém záznamu zároveň vytvořen autoritní záznam
 3. v záhlaví A/N je vždy přednostně zapisován název unifikovaný či název originálu  

jmenný popis:

název překladu se pak v bibliografickém záznamu uvádí v 740

záhlaví A/N s názvem překladu se autoritou obvykle nestává

v bibliografickém záznamu se záhlavím A/N s názvem originálu už se nezapisuje pole 765 (tento název je do rejstříku indexován z pole 7XX a jako popisný údaj ho lze uvést podle potřeby jako součást 245 či v 500), ale součástí záhlaví je též jazyk popisovaného dokumentu (podpole $l)

 

4.     Odkazy

cizojazyčné názvy děl (odlišných od jazyka originálu) se neuvádějí jako odkazy v „základním“ autoritním záznamu (bez $l),  ale vždy v příslušném autoritním záznamu s odpovídajícím podpolem $l

pokud jsou tyto cizojazyčné názvy děl potřebné z hlediska věcného zpřístupnění, uvádějí se v „základním“ záznamu v propojovacích polích 7XX, 2. indikátor s hodnotou 7

Zdůvodnění:

           Jeden odkaz nelze směrovat na dvě (odlišná) autoritní záhlaví. Odkazy názvů v jednotlivých jazycích je třeba odkázat na příslušné autoritní záhlaví, ve kterém se uvádí jazyk překladu/dokumentu v podpoli $l. Pro odkazy, které je  nutné uvádět z hlediska věcného zpřístupnění v „základním“ záznamu, bylo zvoleno náhradní řešení: zápis v propojovacím poli 7XX.

 

Příklad 1

Jmenný popis

1000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarelle. $l Česky

4000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Skoroměl, čili, Domnělý rohoun $0 o

4000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarel, čili, Domnělý paroháč $0 o

 

NE

1000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarelle

4000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Skoroměl, čili, Domnělý rohoun $0 o

4000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarel, čili, Domnělý paroháč $0 o

 

 

 

Věcný popis

1000

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarelle

70007

$a Molière, $d 1622-1673. $t Skoroměl, čili, Domnělý rohoun $2 czenas

70007

$a Molière, $d 1622-1673. $t Sganarel, čili, Domnělý paroháč $2 czenas

 

 

Příklad 2

Jmenný popis

1001

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Schloss. $l Česky

4001

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Zámek $0 o

 

NE

1001

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Schloss

4001

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Zámek $0 o

 

Věcný popis

 

1001

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Schloss

70017

$a Kafka, Franz, $d 1883-1924. $t Zámek $2 czenas

 

 

Příklad 3

 

Jmenný popis

 

1000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Poetika. $l Česky

4000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha O básnictví $0 o

4000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha Poetika $0 o

 

NE

 

1000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Poetika

4000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha O básnictví $0 o

4000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha Poetika $0 o

 

Věcný popis

 

1000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Poetika

4000

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Peri poiétikés $0 o

70007

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha O básnictví $2 czenas

70007

$a Aristotelés, $d 384-322 př. Kr. $t Aristotelova kniha Poetika $2 czenas

 

 

Příklad 4

Jmenný popis

 

1001

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identité. $l Česky

4001

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identita $0 o

 

NE

1001

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identité

4001

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identita $0 o

 

Věcný popis

1001

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identité

70017

$a Kundera, Milan, $d 1929- $t Identita $2 czenas

 

 

5.     u UN i A/N se zapisuje $l (jazyk) podle instrukcí RDA

hudební díla: jazyk není součástí autoritního záhlaví, uvádí se jen v bibliografickém záznamu)

věcné zpracování: jazyk není součástí unifikovaného názvu

 

 1. je-li UN stejný jako hlavní název díla, UN se nezapisuje; je-li odlišný, UN zapíšeme

 

 

1001

$a Erben, Karel Jaromír, $d 1811-1870 $7 jk01030532 $4 aut

24510

$a Kytice / $c Karel Jaromír Erben

 

1001

$a Erben, Karel Jaromír, $d 1811-1870 $7 jk01030532 $4 aut

24010

$a Kytice

24510

$a Kytice z pověstí národních / $c Karel Jaromír Erben ; [ilustrace Bob Hochman]

 

7.     pro části děl s vlastními názvy se UN vytváří pod názvem části, souborný název spolu s názvem části se zapisuje jako vylučovací odkaz

1001 $aTolkien, J. R. R.$q(John Ronald Reuel),$d1892-1973.$tTwo towers

4001 $aTolkien, J. R. R.$q(John Ronald Reuel),$d1892-1973.$tLord of the rings.$pTwo towers

7. pro samostatná díla, která jsou částí většího celku, kde ovšem nejde o hlavní název celého díla, ale o název řady/edice, se UN vytváří pro samostatné části a zároveň se vytvoří odkaz se záhlavím pro celé dílo (Letopisy Narnie, Zeměplocha, apod.)

1001

$a Pratchett, Terry, $d 1948- $t Discworld series

4001

$a Pratchett, Terry, $d 1948- $t Discworld $0 o

430 0

$a Discworld series $0 o

680

$i Série knih, povídek, map, her, atd. Samostatně vydaná díla hledej pod vlastními názvy částí

Zobrazení toho příkladu v rejstříku autorit:

Pratchett, Terry, 1948- Discworld series

Pozn. pro veřejnost: Série knih, povídek, map, her, atd. Samostatně vydaná díla hledej pod vlastními názvy částí

8. u iterací s UN či A/N pro zákony se používá způsob zápisu s otevřeným intervalem dat v kvalifikátoru u nadále vycházejícího seriálu; po ukončení vydávání iterace je bibliografický záznam „ukončen“ včetně uzavření intervalu v UN (příklady viz níže), nemění (neopravuje) se však původní autorita s otevřeným intervalem (v této podobě ji může totiž používat nadále jiná knihovna), ale použije se či založí nová autorita s příslušným uzavřeným intervalem; v intervalu se uvádí roky první a poslední aktualizace vydané v rámci tohoto titulu (nikoli první a poslední obecně existující/vyhlášené/platné)

 

Příklady:

1) nadále vycházející iterace se zákony: 24010$aObčanský zákoník (1965, novely 1990-^^^^)

 

2) ukončená iterace se zákony: 24010$aObčanský zákoník (1965, novely 1990-2006)

 

9. pro statistické přehledy a výkazy se UN nezapisují, obvykle mají ISSN a klíčový název


10.  používané konvenční UN: 


a) Výroční zpráva (autoritní podoba korporace) či Ročenka (autoritní podoba korporace) pro instituce na území Česka i pro jejich jinojazyčné verze (Annual report, Jahresbericht) (jazyk dokumentu pak v $l);


Příklad: výroční zpráva „české“ korporace v jiném jazyce: 24010$aVýroční zpráva (Česká národní banka).$lAnglicky (příslušné údaje o názvu a odpovědnosti: 24510$aAnnual report /$cCzech National Bank) 

 

 
b) Studijní program (korporace) pro studijní plány, studijní programy a studijní katalogy, též pro informace o studiu ve smyslu studijního programu (obvykle vychází jako ročenky); pro tituly obsahující jen či převážně všeobecné informace o studiu se používá UN Informace o studiu (korporace)

c) Zpráva (korporace) pro jednatelské zprávy, zprávy o hospodaření, apod. (nejde o klasické výroční zprávy)

 

d) Názvy dohod a smluv jsou-li uváděny v příručkových pramenech pod českým názvem, zapisují se pod tímto českým konvenčním názvem.

 

 

11.  Používané skupinové UN

v rámci záhlaví A/N při popisu a zákonů a právních dokumentů najdete zde.

 

 

 

 

 

 "Technické poznámky" 

 • gramatický člen není vstupním prvkem UN nebo názvu v A/N, pokud se pod ním nemá řadit. Nezapisuje se, i když  pole 240 zápis členu umožňuje (lišila by se pak podoba v 240 a X00)
 • u školních zpráv 19. stol. nutno dobře stanovit korporaci pro školy uvedené na tit. s. (např. Vyšší dívčí škola a Rodinná škola v Mikulově), jedná-li se o jeden právní subjekt – jedna korporace a jeden UN, dva subjekty – dvě korporace a dva UN
 • pozor na indikátory u A/N pro autory pod křestním jménem či korporací pod jurisdikcí  
 • Pozor na použití pole 730, je určeno pro anonymní díla stejně jako 130. V záznamech s kombinací polí 1XX+240 se další autorská díla, i téhož autora (obvykle jurisdikce a zákony), zapisují jako vedlejší záhlaví A/N
 • záhlavím A/N typu Česko. Zákony atd. se nenahrazuje popis díla obsahujícího více zákonů, zapíší se všechny obsažené zákony (ale nikoli už související nařízení a vyhlášky) nebo se případně použije vhodný skupinový UN (obvykle u integračních zdrojů; při katalogizaci tištěných monografií jen ve výjimečných případech). Neplatí žádné „pravidlo 3“ !!!
 • rok vydání Bible se zapisuje jako doplněk jen u faksimilií
 • na konci poznámky (667, 680) se píše tečka (rozdíl oproti bib. záznamu)

 

 

 

« květen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031