Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Metodické materiály Metodika tvorby korporativních autorit podle RDA
Akce dokumentů

Metodika tvorby korporativních autorit podle RDA

Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21

 

Korporace

Svojmila Světlíková

 

Obsah

Úvod
Přehled polí a podpolí autoritního záznamu pro korporace ve formátu MARC 21
Přehled použitých zdrojů


Úvod

Tento materiál je koncipován jako průvodce jednotlivými částmi jmenného autoritního záznamu pro korporace a akce (dále jen korporace) s cílem co nevíce sjednotit katalogizační praxi v této oblasti. Je určen zejména katalogizátorům, kteří již s tímto typem autorit pracují a  případně přímo vytvářejí návrhy autoritních záznamů do souboru národních jmenných autorit, zároveň však může být užitečnou pomůckou i pro ty, kteří se o tuto oblast zajímají jen okrajově, ale potřebují se rychle zorientovat ve struktuře autoritního záznamu pro korporace nebo získat základní přehled o této problematice.

Úvodní část tvoří úplný soupis jednotlivých polí a podpolí formátu MARC 21, která se používají v autoritním záznamu pro korporace. Pro snazší orientaci je tento přehled rozdělen do sedmi částí (Návěští,  Kontrolní pole a identifikační kódy, Záhlaví, Doplňující informace k záhlavím, Směrování a odkazy, Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup a Národní pole), kterým je následně věnován podrobnější výklad.

Výkladový text k jednotlivým částem autoritního záznamu pro korporace vychází především z 11. kapitoly katalogizačních pravidel RDA (11. Identifying Corporate Bodies – Resource Description and Access), která nahradila kapitolu 24 AACR2R „Korporativní záhlaví“, a z manuálu MARC 21 – formát pro autority. Pro některé části korporativního autoritního záznamu (týká se to především záhlaví) platí poměrně složitá pravidla zápisu, jejichž detailní výklad by přesahoval možnosti této příručky, v takových případech je vždy uveden odkaz na konkrétní materiály, které příslušný problém řeší podrobněji.

Vysvětlující text u jednotlivých částí autoritního záznamu pro korporace je doplněn příklady, které názorně ukazují použití pravidel RDA i formátu MARC 21 při práci se jmennými korporativními autoritami. Všechny tyto příklady byly převzaty ze souboru národních jmenných autorit z báze AUT (Báze národních autorit ČR).

Příklady jsou uváděny ve formě, která se liší od oficiálně používaného způsobu zápisu podpolí. V tomto materiálu po identifikátorech, které označují podpole, vždy následuje mezera (např. $a Univerzita Karlova, nikoli $aUniverzita Karlova). Důvodem je lepší přehlednost takto zapsaných příkladů.

Přehled polí a podpolí autoritního záznamu pro korporace ve formátu MARC 21

 

Návěští

 

Kontrolní pole a identifikační kódy

001      Kontrolní číslo (NO)
003      Identifikátor kontrolního čísla (NO)
005      Datum posledního zpracování (NO)
008      Údaje pevné délky (NO)
040      Zdroj katalogizace (NO)

            $a Agentura zajišťující původní katalogizaci (NO)
            $b Jazyk katalogizace (NO)
            $c Agentura převádějící záznam do strojové podoby (NO)
            $d Modifikující agentura (O)
            $e Použitá pravidla popisu (NO)

Záhlaví

110      Záhlaví – jméno korporace (NO)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2. indikátor:    nedefinován
            $a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $b Podřízená složka (O)
            $n Číslo (pořadí) akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $7 Kontrolní číslo (NO)

111      Záhlaví –  jméno akce (NO)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2.indikátor:     nedefinován
            $a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $n Číslo (pořadí) akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $e Podřízená složka (O)
            $7 Kontrolní číslo (NO)

Doplňující informace k záhlavím

368      Jiné související informace o osobě nebo korporaci (O)
            $a Typ korporace (O)
            $s Počáteční datum rozmezí (NO)
            $t Konečné datum rozmezí (NO)

370      Související místo (O)
            $c Související země (O)
            $e Sídlo korporace (O)
            $f Jiné související místo (O)
            $s Počáteční datum rozmezí (NO)
            $t Konečné datum rozmezí (NO)

372      Oblast působnosti (O)
            $a Oblast působnosti (O)
            $s Počáteční datum rozmezí (NO)
            $t Konečné datum rozmezí (NO)

377      Související jazyk (O)
            $a Kód jazyka (O)

Směrování a odkazy

410      Odkaz viz – jméno korporace (O)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2. indikátor:    nedefinován
            $a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $b Podřízená složka (O)
            $n Číslo akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $2 Jazyk katalogizace (NO)
            $0 o (NO)

411      Odkaz viz – jméno akce (O)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2. indikátor:    nedefinován
            $a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $n Číslo akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $e Podřízená složka (O)
            $2 Jazyk katalogizace (NO)
            $0 o (NO)

510      Odkaz viz též – jméno korporace (O)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2. indikátor:    nedefinován
            $w Řídící podpole (NO):       a = dřívější záhlaví     b = novější záhlaví
            $a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $b Podřízená složka (O)
            $n Číslo akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $7 Kontrolní číslo (NO)

511      Odkaz viz též – jméno akce (O)
            1. indikátor:    0 = Invertovaná forma jména
                                   1 = Jméno jurisdikce
                                   2 = Jméno v přímém pořadí
            2. indikátor:    nedefinován
            $w Řídící podpole (NO):       a = dřívější záhlaví     b = novější záhlaví
            $a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek (NO)
            $n Číslo akce (O) 
            $d Datum konání akce (O)
            $c Místo konání akce (O)
            $e Podřízená složka (O)
            $7 Kontrolní číslo (NO)

Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup

665      Odkaz na historii záhlaví (Komplexní poznámka) (NO)
            $a Odkaz na historii záhlaví (O)

667      Neveřejná všeobecná poznámka (Interní poznámka) (O)
            $a Neveřejná všeobecná poznámka (NO)

670      Zdroj nalezených informací (O)
            $a Zdroj citace (NO)
            $b Nalezená informace (NO)  
            $u Unifikovaný identifikátor zdroje (O)

675      Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem (NO)
            $a Citace zdroje (O)

678      Biografické nebo historické údaje (Faktografická poznámka) (O)
            1. indikátor:    # = Informace o typu údajů nejsou uvedeny
                                    1 = Administrativní historie
            2. indikátor:     nedefinován
            $a Biografické nebo historické údaje (O) 

680      Veřejná všeobecná poznámka (Poznámka) (O) 
            $i Vysvětlující text (O)
            $a Záhlaví či zpřesnění (O)

682      Informace o zrušeném záhlaví (NO)
            $i Vysvětlující text (O)
            $a Náhrada záhlaví (O)

856      Elektronické umístění a přístup (O)
            1. indikátor (Způsob zpřístupnění):   4 (HTTP)
            2. indikátor (Vzájemný vztah):          2 (Související zdroj)
            $u Adresa elektronického zdroje (O)
            $y Text odkazu (O)
            $4 N (NO)

Národní pole:

906      Interní údaje o zpracování (O)
            $a Stavový kód a datum
            $b Podpis katalogizátora
            $c Druh opravy/doplnění

Poznámka 1:   (O) a (NO) značí opakovatelné nebo neopakovatelné pole/podpole.
Poznámka 2:   Pokud má některé pole oba indikátory nedefinovány, nejsou tyto indikátory v přehledu uváděny.


Návěští

Návěští (LDR) je prvním polem záznamu souboru autorit. Má pevnou délku 24 znakových pozic (00-23). Tvoří je údaje (číslice a abecední kódy) charakterizující parametry záznamu.

Znakové pozice:

00-04  Délka záznamu

05        Status záznamu
n          nový záznam
c          opravený záznam
a          doplněný záznam
d          zrušený záznam
s          zrušený záznam, záhlaví se rozdělilo na dvě či více záhlaví
x          zrušený záznam, záhlaví nahrazeno jiným záhlavím

06        Typ záznamu
z          záznam souboru autorit

07-08  Není definován

09        Použitá znaková sada
#          MARC-8
a          UCS/Unicode

10        Délka indikátorů

11        Délka označení podpole

12-16  Bázová adresa údajů

17        Úroveň úplnosti záznamu
n          úplná úroveň
o          neúplná úroveň

18-19   Není definován

20-23   Mapa adresáře

20        Počet znaků délky pole

21        Délka počáteční znakové pozice

22        Délka implementačně definované části

23        Není definován

Poznámka pro účastníky projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit:
V návěští dochází ke změně pouze ve statusu záznamu na páté pozici. V praxi se používají tyto možnosti:
n          nový záznam
c          opravený záznam
d          zrušený záznam


Příklad 1:
LDR    -----cz--a22-----n—4500

 

 

 

Kontrolní pole a identifikační kódy

001 – Kontrolní číslo

 

Pole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem podpole $7 v poli 110 nebo 111 (záhlaví autoritního záznamu). Do pole 001 nelze přímo zasahovat a kontrolní číslo nelze měnit (pole je uzamčeno), proto má toto pole větší váhu v případě nesrovnalostí a výskytu dvou různých kontrolních čísel ve stejném záznamu (tj. v polích 001 a 110 nebo 111).

Příklad 2:
001      kn20051006002

003 – Identifikátor kontrolního čísla

Pole je určeno pro kód agentury, jejíž kontrolní číslo je uvedeno v poli 001.
Poznámka: Kód se přebírá z MARC Code List for Organizations, který spravuje Library of Congress.

Příklad 3:
003      CZ-PrNK

005 – Datum posledního zpracování

 

V tomto poli je systémem automaticky generován čas poslední transakce záznamu. Pole obsahuje 16 znaků určujících datum v pořadí: rok – měsíc – den (8 znaků) hodina – minuta – vteřina – desetina vteřiny (8 znaků).

Příklad 4:
005      20050809094249.0

Datum, kdy byl záznam poprvé uložen, je automaticky zaznamenáno na začátku pole 008 a již se nemění (příklady 5 a 6).

008 – Údaje pevné délky

Pole obsahuje 40 znakových pozic, které poskytují informace o záznamu jako celku nebo o specifických aspektech záhlaví 110, 111 a směrování odkazů 410, 411 a 510, 511.

V autoritních záznamech pro korporace se vyplňuje 28. pozice, která je vyhrazena pro „Typ vládní agentury“. Podle typu korporace je třeba rozhodnout, zda se jedná o vládní agenturu (a pokud ano, tak na jaké úrovni) a zvolit příslušný kód.

 

28. pozice = Typ vládní agentury     - = nejedná se o vládní agenturu
                                                           f = federální (národní)
                                                           s = státní, provinční, územní atd.
                                                           a = autonomní
                                                           l = lokální
                                                           i = mezinárodní/mezivládní
                                                           c = multilokální
                                                           z = jiný

Příklad 5:
008      010710|n|acnnnaabn----------fn-a|a------
110 1  $a Česko.
           $b Armáda

 

Příklad 6:
008      101201|n|acnnnaabn----------ln-a|a------
110 1  $a Kopidlno (Česko).
           $b Obecní úřad

 

040 – Zdroj katalogizace, jméno organizace zodpovědné za aktuální stav záznamu

Zdroj katalogizace uvádí jméno instituce, zodpovědné za aktuální stav záznamu.

Sigla instituce, která v záznamu provede nějakou změnu, je uvedena v samostatném podpoli $d. Jako poslední je zapsána sigla Národní knihovny ČR (ABA001), jejíž Oddělení národních jmenných autorit záznam schválilo.

Pozor! Není možné, aby za sebou následovalo více shodných podpolí se shodným obsahem (stejnou siglou).


Podpole a
– sigla instituce, která záznam vytvořila

Podpole b – jazyk katalogizace (vždy zůstává „cze“)
Podpole c sigla instituce, odpovědné za převedení do strojové podoby
                   
(u autoritních záznamů pro korporace se obvykle nepoužívá)
Podpole d – sigla instituce, odpovědné za opravení/ doplnění záznamu
Podpole e použitá pravidla popisu (toto podpole s textem „rda“ se vyskytuje pouze
                    u autoritních záznamů, které již prošly revizí podle pravidel RDA)


Příklad 7:
040      $a ABA001
            $b cze
            $d ABA001
            $e rda

 

 

Záhlaví

 

Poznámka: Problematikou tvorby korporativního záhlaví se podrobně zabývá především kapitola 11 (Identifying Corporate Bodies) katalogizačních pravidel RDA, která nahradila kapitolu 24 AACR2R „Korporativní záhlaví“.

České interpretace pravidel pro tvorbu korporativního záhlaví představuje materiál, který existuje v elektronické formě pod názvem Korporativní záhlaví ve jmenném a věcném zpracování I., II., III., je dostupný na adresách:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-1

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-2

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-3

(V textu této příručky je pro tyto materiály používáno souhrnné označení „České interpretace“ I., II., III.)

Poznámka: Po přechodu na nová pravidla RDA nebyly „České interpretace“ aktualizovány ani jinak doplněny nebo přepracovány. Většina instrukcí a doporučení v uvedených materiálech (s výjimkou ustanovení a příkladů, které se týkají záhlaví pro akce) je však i po přechodu na nová pravidla platná.

Řešení některých problémů tvorby korporativních záhlaví lze také nalézt v Databázi katalogizačních dotazů Národní knihovny ČR na adrese https://katdotaz.nkp.cz

110 – Záhlaví –  jméno korporace

 

1. indikátor
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:

0 = Invertovaná forma jména
Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
Používá se při tvorbě záhlaví pro státní/správní orgány a organizace a státní činitele (více viz RDA – zejména pravidla 11.2.2.18-24 a „České interpretace II.“).


Příklad 8:
110 1   $a Česko.
            $b Armáda
            $7 kn20010709222


Příklad 9:
110 1   $a Československo.
            $b Ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů
            $7 kn20050525025

 

2 = Jméno v přímém pořadí
Používá se při tvorbě záhlaví pro korporace, které se nezapisují pod jménem jurisdikce, ale pod jménem korporace v přímém pořadí (tj. pro většinu korporativních záhlaví).

Příklad 10:
110 2   $a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
            $7 kn20010711257

 

Příklad 11:
110 2   $a Zábavní spolek Žižkovan
            $7 kn20141212009

 

Podpole $a  - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno korporace (příklady 10 a 11) nebo jurisdikce (příklady 8 a 9) jako vstupní prvek záhlaví.

Jméno korporace se ve vstupním prvku uvádí ve formě, pod kterou je korporace běžně identifikována (výjimkou jsou korporace zapisované v podřízeném vztahu – více viz Podpole $b) a zapisuje se v jazyce korporace.

Forma jména jurisdikce se ověřuje v souboru geografických autorit (používá se česká forma jména, pokud je obecně užívána) - více informací o souboru geografických autorit na adrese: https://autority.nkp.cz/vecne-autority/soubor-geografickych-autorit-1/

Ke jménu lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce (v jazyce katalogizace) do kulaté závorky. Rozlišují se čtyři druhy kvalifikátorů:

  1. Obecný kvalifikátor se užívá zejména v případě, kdy není ze jména korporace zřejmé, že se jedná o korporaci a jméno by mohlo být zaměnitelné (např. s personálním nebo geografickým jménem, věcným termínem apod.).

Příklad 12:
110 2   $a Babylon (firma)
            $7 ko2004239057

 

Příklad 13:
110 2   $a Kryštof (hudební skupina)
            $7
kn20030221010

 

  1. Kvalifikátor místa se uvádí především jako rozlišující prvek u více korporací, jejichž jména jsou shodná nebo snadno zaměnitelná a lze je odlišit místem (příklady 14 a 15).

Tento kvalifikátor se, podle „Českých interpretací I.“, dále povinně uvádí u pěti typů českých korporací: galerie, muzea, knihovny, nemocnice, základní a střední školy, včetně základních uměleckých škol (příklady 16-25).

U těchto pěti typů korporací je třeba dát pozor na výjimky, kdy je geografické jméno gramaticky neoddělitelnou součástí jména korporace a kvalifikátor se nepřipojuje – např. „Muzeum hlavního města Prahy“ apod. (příklady 26 a 27), více informací viz „České interpretace I.“.

Forma kvalifikátoru místa se vždy ověřuje v souboru geografických autorit!

Příklad 14:
110 2   $a Obecní dům (Opava, Česko)
            $7 mzk2013751800

 

Příklad 15:
110 2   $a Obecní dům (Praha, Česko)
            $7 kn20010710565

 

Příklad 16:
110 2   $a Oblastní galerie výtvarného umění (Roudnice nad Labem, Česko)
            $7 ko2002152711

 

Příklad 17:
110 2   $a Galerie Alternativa (Zlín, Česko)
            $7 mzk2007378194

 

Příklad 18:
110 2   $a Muzeum Aloise Jiráska (Hronov, Česko)
            $7 kn20030312001

 

Příklad 19:
110 2   $a Krajské muzeum (Teplice, Česko)
            $7 kn20050323009

 

Příklad 20:
110 2   $a Městská knihovna (Beroun, Česko)
            $7 kn20041212001

 

Příklad 21:
110 2   $a Knihovna Antonína Bocha (Libošovice, Česko)
            $7 ko2013794271

 

Příklad 22:

110 2   $a Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
            $7 ko2002156698

 

Příklad 23:
110 2   $a Gymnázium (Pardubice, Česko)
            $7 ko2002152711

 

Příklad 24:
110 2   $a Gymnázium F.X. Šaldy (Liberec, Česko)
            $7 ko20010091902

 

Příklad 25:
110 2   $a Základní umělecká škola (Bruntál, Česko)
            $7 olak2007396396

 

Výjimky:

           

Příklad 26:
110 2   $a Knihovna města Plzně
            $7 ko2002152392

 

Příklad 27:
110 2   $a Galerie hlavního města Prahy
            $7 kn20010709023

  1. Instituce jako kvalifikátor se používá nejčastěji pro zápis vědeckých ústavů Akademie věd ČR a bývalé ČSAV (podrobný způsob zápisu záhlaví pro tento typ korporace viz „České interpretace II.“).

Pozor! Pokud se tento typ kvalifikátoru použije pro zahraniční korporaci, nepřekládá se do češtiny (příklad 29).

Příklad 28:
110 2   $a Astronomický ústav (Československá akademie věd)
            $7
ko2002150691

 

Příklad 29:
110 2   $a Institut Afriki (Akademija nauk SSSR)
            $7 ko2002106439

  1. Rok (roky) jako kvalifikátor se uvádí především jako rozlišující prvek u více korporací, jejichž jména jsou shodná nebo snadno zaměnitelná. Nejvíce se tento druh kvalifikátoru používá pro odlišení stejného jména, které korporace používala v různých obdobích své existence.

Příklad 30:
110 1   $a Československo.
            $b Ministerstvo paliv a energetiky (1951-1953)
            $7 kn20050525023

 

Příklad 31:
110 1   $a Československo.
            $b Ministerstvo paliv a energetiky (1960-1963)
            $7
ko2005299611

 

V případě nutnosti lze u jednoho korporativního záhlaví uvést i více než jeden kvalifikátor. Nejčastěji se objevuje kombinace obecného kvalifikátoru a kvalifikátoru místa (kvalifikátory různého druhu se oddělují dvojtečkou s oboustrannou mezerou, obecný kvalifikátor se uvádí před kvalifikátorem místa).

Příklad 32:
110 2   $a Mission (hudební skupina : Spojené státy americké)
            $7 ko2004260346

 

Příklad 33:
110 2   $a Mission (hudební skupina : Velká Británie)
            $7 xx0027861

Podpole $b  - Podřízená složka
Toto podpole se používá pro podřízené a související korporace zapisované v podřízeném vztahu – viz pravidlo RDA 11.2.2.14 a „České interpretace II.“ (příklady 34-39), dále pro zápis státních/správních orgánů a organizací a státních činitelů – viz pravidla RDA 11.2.2.18-24 a „České interpretace II.“ (příklady 40-43) a pro akce zapisované v podřízeném vztahu ke korporaci (více viz Poznámka pro podpole $n). Jméno podřízené složky se uvádí v jazyce korporace.

Podřízená složka v podpoli $b je od vstupního prvku v podpoli $a vždy oddělena tečkou. Pokud se v záhlaví použije opakovaný výskyt podpole $b (u korporací se složitější hierarchickou strukturou), jednotlivá podpole $b se rovněž oddělí tečkou.

Ke jménu podřízené složky lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté závorky (více viz Kvalifikátor u podpole $a).

U korporací zapisovaných v podřízeném vztahu se doporučuje vytvářet odkaz na název korporace (více viz Odkaz viz – jméno korporace v poli 410).

Příklad 34:
110 2   $a Národní knihovna (Praha, Česko).
            $b Odbor doplňování fondů
            $7 kn20120210001
410 2   $a Odbor doplňování fondů Národní knihovny v Praze

 

Příklad 35:
110 2   $a Český svaz včelařů.
            $b Okresní výbor (Domažlice, Česko)
            $7 pna2005272342
410 2   $a Okresní výbor Českého svazu včelařů v Domažlicích

 

Příklad 36:
110 2   $a Národní galerie (Praha, Česko).
            $b Sbírka moderního a současného umění
            $7 kn20030506002
410 2   $a Sbírka moderního a současného umění NG v Praze

 

Příklad 37:
110 2   $a Vysoké učení technické v Brně.
            $b Fakulta architektury a pozemního stavitelství
            $7 kn20010709484
410 2   $a Fakulta architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně

 

Příklad 38:
110 2   $a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha, Česko).
            $b Interní klinika, II.
            $7 xx0007033
410 2   $a II. interní klinika FNKV

 

Příklad 39:
110 2   $a Muzeum Šumavy (Sušice, Klatovy, Česko).
            $b Knihovna
            $7 ko2009493253
410 2   $a Knihovna Muzea Šumavy

 

Příklad 40:
110 1   $a Česko.
            $b Úřad pro ochranu osobních údajů
            $7
xx0022600
410 2   $a Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Příklad 41:
110 1   $a Tábor (Česko).
            $b Městský úřad
            $7
kn20010724866
410 2   $a Městský úřad Tábor

 

Příklad 42:
110 1   $a Česko.
            $b Městský soud (Praha, Česko)
            $7
kv2010569199
410 2   $a Městský soud v Praze

 

Příklad 43:
110 1   $a Polsko.
            $b Ambasada (Česko)
            $7
kn20020322096
410 2   $a Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

 


Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Poznámka: Podpole $n, podpole $d a podpole $c se v poli 110 (jméno korporace) používá pouze pro akci zapsanou v podřízeném vztahu ke korporaci. Název takové akce má obecný charakter a obsahuje jméno korporace ve formě, která vyjadřuje podřízenost akce ke korporaci. (Pozor! Pokud akce používá, kromě tohoto obecného názvu, ještě jiný, specifičtější název, záhlaví se zapisuje pod tímto specifickým názvem, nikoli v podřízeném vztahu ke korporaci!). U akce, která je v záhlaví zapsaná v podřízeném vztahu ke korporaci, se doporučuje vytvářet odkaz na název akce (více viz Odkaz viz – jméno akce v poli 411).

 

Příklad 44:
110 2   $a Česká anatomická společnost.
            $b Sjezd       
            $n (40. :
            $d 2002 :
            $c Plzeň, Česko)
            $7 kn20021210002
411 2   $a Sjezd České anatomické společnosti       
            $n (40. :
            $d 2002 :
            $c Plzeň, Česko)
            $0 o

 

Číslo akce se zapisuje do kulaté závorky. Jestliže za číslem akce následují další údaje (datum konání akce, místo konání akce), kulatá závorka se v podpoli $n neuzavírá a místo toho se zapíše dvojtečka s oboustrannou mezerou (příklad 44).

Podpole $d  - Datum konání akce
Úvodní informace viz Poznámka pro podpole $n .

Datum konání akce se v podpoli $d zapisuje do kulaté závorky. Pokud datu konání akce předchází údaj o číslu akce, úvodní část kulaté závorky se přesouvá do podpole $n. A pokud za datem konání akce následuje údaj o místu konání akce, kulatá závorka se v podpoli $d neuzavírá a místo toho se zapíše dvojtečka s oboustrannou mezerou (příklad 44).

Podpole $c  - Místo konání akce
Úvodní informace viz Poznámka pro podpole $n .

Místo konání akce se v podpoli $c zapisuje do kulaté závorky. Jestliže tomuto podpoli předcházejí některé další údaje (číslo akce, datum konání akce), úvodní část kulaté závorky se přesouvá do podpole $n nebo $d (příklad 44). Forma jména místa konání akce se ověřuje v souboru geografických autorit.

 

Podpole $7 - Kontrolní číslo
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem pole 001.

111 – Záhlaví –  jméno akce

 

Poznámka: Jméno akce v záhlaví může být, podle potřeb katalogizace, v „monografické“ nebo „seriálové“ podobě. Podrobné informace k této problematice viz materiál: „Seriálové/monografické zpracovávání publikací z  pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd.“ na adrese:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/monogrzprac-1

a upřesňující instrukce k tomuto materiálu na adrese:

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/ser-mongr-zprac.

V souboru autorit je možné vytvářet pro jedno jméno akce autoritní záznam (záznamy) s „monografickým“ záhlavím a zároveň i autoritní záznam se „seriálovým“ záhlavím. Tyto autority je však třeba vzájemně propojovat následujícím způsobem:

Autoritní záznam se „seriálovým“ záhlavím (příklad 45) obsahuje v poznámce v poli 680 odkaz na „monografické“ autority ve formě: „Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky (konference, akce,…)“. Dále může obsahovat i jiné varianty jména akce v odkazech typu viz v poli 411 (tyto odkazy pak již není nutné znovu uvádět u „monografických“ autorit), případně stručnou všeobecnou poznámku o typu akce, její periodicitě apod. v poli 678.

Autoritní záznam s „monografickým“ záhlavím (příklad 46) odkazuje v poli 511 na „seriálové“ záhlaví a v poli 680 povinně uvádí poznámku ve formě: „Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.“

Příklad 45:
111 2   $a Československý jazzový festival
            $7 ko2005310206
411 2   $a Jazz Přerov (festival)
            $0 o
678      $a Festival se koná v Přerově každoročně od r. 1984.
680      $i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

 

Příklad 46:
111 2   $a Československý jazzový festival
            $n (21. :
            $d 2004 :
            $c Přerov, Česko)
            $7 kn20051027023
511 2   $a Československý jazzový festival
            $7 ko2005310206
680      $i Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.


 

1. indikátor
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:

0 = Invertovaná forma jména
Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
V záhlaví pro akci se obvykle nepoužívá.

2 = Jméno v přímém pořadí
Používá se při tvorbě záhlaví pro většinu akcí.

Podpole $a  - Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno akce jako vstupní prvek záhlaví. Výjimkou jsou akce zapsané v podřízeném vztahu ke korporaci (více viz Poznámka pro podpole $n v poli 110).

Pokud z názvu akce není zřejmé, že se jedná o akci a jméno akce by mohlo být zaměnitelné (např. s personálním nebo geografickým jménem, věcným termínem apod.), lze připojit obecný kvalifikátor (příklady 47 a 48), případně i kvalifikátor místa (příklady 49 a 50). Jestliže je však z názvu akce jasně patrné, že se jedná o akci a název akce je nezaměnitelný, kvalifikátor se nepoužívá (příklad 51).

Příklad 47:
111 2   $a Zlatá Praha (festival)
            $7 ko2005291388

 

Příklad 48:
111 2   $a
Osivo a sadba (seminář)
            $n (10. :
            $d 2011 :
            $c Praha, Česko
            $7 czu2011627986


Příklad 49:
111 2   $a Svět knihy (veletrh : Praha, Česko)
            $7 kn20040606002

 

Příklad 50:
111 2   $a Svět knihy (veletrh : Brno, Česko)
            $7 ko2005310224

 

Příklad 51:
111 2   $a
Festival autorského šansonu
            $n (2. :
            $d 2006 :
            $c Praha, Česko
            $7 kn20070209013


Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Číslo akce se v podpoli $n uvádí tehdy, pokud jde o jednu z číslovaných akcí se stejným jménem a zapisuje se do kulaté závorky. Jestliže za číslem akce následují další údaje (datum konání akce, místo konání akce), kulatá závorka se v podpoli $n neuzavírá a místo toho se zapíše dvojtečka s oboustrannou mezerou.

Příklad 52:
111 2   $a Filmový festival mladých 
            $n (11. :
            $d 1973 :
            $c Trutnov, Česko)
            $7 ko2004252698

 

Podpole $d  - Datum konání akce
Datum konání akce se v podpoli $d zapisuje do kulaté závorky. Pokud datu konání akce předchází údaj o číslu akce, úvodní část kulaté závorky se přesouvá do podpole $n. A pokud za datem konání akce následuje údaj o místu konání akce, kulatá závorka se v podpoli $d neuzavírá a místo toho se zapíše dvojtečka s oboustrannou mezerou.

Příklad 53:
111 2   $a Setkání cimbálových muzik Valašského království
            $d (2005 :
            $c Frenštát pod Radhoštěm, Česko)
            $7 kn20051115042

 

Podpole $c  - Místo konání akce
Místo konání akce se v podpoli $c zapisuje do kulaté závorky. Jestliže tomuto podpoli předcházejí některé další údaje (číslo akce, datum konání akce), úvodní část kulaté závorky se přesouvá do podpole $n nebo podpole $d. Forma jména místa konání akce se ověřuje v souboru geografických autorit.

Podpole $c se uvádí, i v případě, že místo konání akce je součástí jména akce (příklady 54 a 55).

Některé akce se pořádají na více místech. Pokud se akce koná na dvou až čtyřech místech, uvedou se všechna místa konání akce v opakovaném výskytu podpole $c a oddělí se středníkem (příklady 56 a 57). Jestliže se akce koná na více než 4 místech, uvede se v podpoli $c pouze země, v které se akce konala (viz příklad 58).

Pro konkrétní výčet míst konání akce lze v autoritním záznamu případně využít poznámku v poli 678 nebo pole 370 (příklad 58).

U tzv. virtuálních akcí, zejména konferencí apod., kdy spolu účastníci komunikují z různých míst prostřednictvím internetu, se jako místo konání uvádí „online“ (příklad 59).

Příklad 54:
111 2   $a Jiráskův Hronov (festival)
            $n (64. :
            $d 1994
            $c Hronov, Česko)
            $7 ko2004244832

 

Příklad 55:
111 2   $a Křemežský veletrh
            $n (13. :
            $d 2004 :
            $c Křemže, Česko)
            $7 kn20041118013

 

Příklad 56:
111 2   $a Na hranici (festival)
            $n (10. :
            $d 1999 :
            $c Český Těšín, Česko;
            $c Cieszyn, Polsko)
            $7 kn20030602014

 

Příklad 57:
111 2   $a Vzájemnost konfrontace (výstava)
            $n (1. :
            $d 1996 :
            $c Aš, Česko;
            $c Tišnov, Česko;
            $c Brno, Česko)
            $7 kn20020523009

 

Příklad 58:
111 2   $a Febiofest (festival)
            $n (13. :
            $d 2006 :
            $c Česko)
            $7 kn20130411010
370      $e Praha, Česko
            $e Brno, Česko
            $e Olomouc, Česko
            $e Ostrava, Česko
            $e Liberec, Česko
            $e Jihlava, Česko
            $e Pardubice, Česko
678      $a Akce se v r. 2006 konala na sedmi místech: v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci,
           
Jihlavě a Pardubicích.


Příklad 59:
111 2   $a Přínos studentů vysokých škol k rozvoji naší společnosti (konference)
            $n (7. :
            $d 2013 :
            $c online)
            $7 kn20020523009

 


Podpole $e  - Podřízená složka
Toto podpole se používá ve výjimečných případech, kdy je potřeba zapsat podřízenou složku akce. Jméno podřízené složky se zapisuje v jazyce korporace/akce a uvádí se jako poslední část záhlaví až za podpole $n, podpole $d nebo podpole $c. Od předchozího podpole je odděleno tečkou.

Příklad 60:
111 2   $a Wexford Festival Opera.
            $e Chorus  
            $7 pna2005259491

 

Podpole $7 - Kontrolní číslo
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem pole 001.

 

 


Doplňující informace k záhlavím

Doplňující informace k záhlavím (nebo též Úplné věcné odkazy) slouží k zaznamenání vybraných údajů (geografických, oborových, jazykových a dalších) spojených s korporací uvedenou v záhlaví a zapisují se do polí 3XX. Tato pole se používají především za účelem lepší (jednoznačnější) identifikace korporace. Na rozdíl od údajů obdobného typu uváděných např. ve faktografické poznámce (pole 678), jsou tyto informace v polích 3XX ve strukturované podobě (forma údajů v polích 3XX se vždy přebírá z příslušných databází: ze souboru tematických autorit a ze souboru geografických autorit.

Pro pole 3XX není definován žádný indikátor a není stanovena žádná interpunkce (pole ani podpole nejsou oddělována žádnými interpunkčními znaménky).

Pole 3XX jsou opakovatelná pouze tehdy, pokud obsahují časové údaje v podpolích $s a $t. V ostatních případech jsou pole 3XX neopakovatelná a opakovatelná jsou pouze jednotlivá podpole (s výjimkou podpolí $s a $t), která se se zapisují v rámci jednoho pole.

368 – Jiné související informace o osobě nebo korporaci

Toto pole se používá k uvádění jiných souvisejících údajů o korporaci/akci, které mohou napomoci její jednoznačné identifikaci, konkrétně se zde zapisuje typ korporace/akce (případně lze uvést i časové rozpětí související s tímto údajem).

 

Podpole $a  - Typ korporace
V tomto podpoli se uvádí typ korporace/akce. Forma označení typu korporace/akce se přebírá ze souboru tematických autorit.

 

Příklad 61a (korporace):
110 2   $a Hatě Tovačov (umělecká skupina)
            $7 kn20040227005
368      $a taneční soubory

Příklad 61b (akce):
111 2   $a Slezské dny (festival)
           $7 kn2005291382
368     $a folklorní festivaly

Příklad 62a (korporace):
110 2   $a Stockholms universitet.
            $b Institutionen för oreintaliska språk
            $7 ko2015891037
368      $a ústavy vysokých škol

Příklad 62b (akce):
111 2   $a Frankfurter Buchmesse
           $7 ko2005264398
368    $a mezinárodní knižní veletrhy

 

Podpole $s - Počáteční datum rozmezí
Podpole lze použít pro označení počátečního data rozmezí spojeného s korporací/akcí (příklad 63). Podpole je neopakovatelné!

 

Podpole $t - Konečné datum rozmezí
Podpole lze použít pro označení konečného data rozmezí spojeného s korporací/akcí (příklad 63). Podpole je neopakovatelné!

 

Příklad 63a (korporace):
110 2   $a Beatles
            $7 ko2002101672
368      $a hudební skupiny
            $s 1960
            $t 1970

Příklad 63b (akce):
111 2 $a Filmový festival pracujících
         $7 pna2009514400
368   $a filmové festivaly a přehlídky
         $s 1948
         $t 1990

 

370 – Související místo

Do tohoto pole se zapisuje místo spojené s korporací/akc) (případně lze uvést i časové rozpětí související s tímto údajem). Forma jména místa se přebírá ze souboru geografických autorit.

 

Podpole $c  - Související země
V podpoli $c se uvádí země (stát), s kterou je korporace spojována. U „českých“ korporací nahrazuje bývalé národní pole 909 (Provenience).

 

Příklad 64:
110 2   $a Framus Five (hudební skupina)
            $7 ko2002101672
370      $c Česko

 

Příklad 65:
110 2   $a Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut
            $7 ko2015888634
370      $c Rakousko

           

 

Podpole $e  - Sídlo korporace (Místo konání akce)
V podpoli $e se uvádí sídlo korporace (příklad 66) a místo konání akce (příklad 67). Toto podpole lze využít i pro výčet všech míst konání u akce, která se konala na více než čtyřech místech (příklad 68).

 

Příklad 66:
110 2   $a Vysoká škola regionálního rozvoje
            $7 xx0137068
370      $c Česko
            $e Praha, Česko

 

Příklad 67:
111 2   $a Konference dermatologie pro praxi
            $d (2009 :
            $c Olomouc, Česko)
            $7 xx0135496
370      $c Česko
            $e Olomouc, Česko

 

Příklad 68:
111 2   $a Febiofest (festival)
            $n (13. :
            $d 2006 :
            $c Česko)
            $7 kn20060327016
370      $c Česko
            $e Praha, Česko
            $e Brno, Česko
            $e Olomouc, Česko
            $e Ostrava, Česko
            $e Liberec, Česko
            $e Jihlava, Česko
            $e Pardubice, Česko

 


Podpole $f  - Jiné související místo
V tomto podpoli lze uvést jiné nebo další místo spojené s korporací/akcí.

 

Příklad 69:
110 2   $a Jihočeská univerzita.
            $b Fakulta rybářství a ochrany vod
            $7 ko2010583058
370      $c Česko
            $e Vodňany, Česko
            $f České Budějovice, Česko

 

Poznámka k příkladu 69:       Fakulta rybářství a ochrany vod má hlavní sídlo ve Vodňanech (tento údaj se uvede do podpole $e), ale je podřízena Jihočeské univerzitě, která sídlí v Českých Budějovicích (uvede se jako související místo v podpoli $f).

 

Podpole $s - Počáteční datum rozmezí
Viz Podpole $s v poli 368.

 

Podpole $t - Konečné datum rozmezí
Viz Podpole $t v poli 368.

 

 

372 – Oblast působnosti

Toto pole se používá pro oblast působnosti korporace/akce (případně lze uvést i časové rozpětí související s tímto údajem). Forma označení oblasti působnosti se přebírá ze souboru tematických autorit.

 

Podpole $a - Oblast působnosti
V podpoli $a se uvádí oblast působnosti, která je s korporací/akcí spojená.

Příklad 70a (korporace):
110 2   $a Villanella (umělecká skupina)
            $7 ko2015864422
372      $a historické tance

Příklad 70b (akce):
111 2   $a For Garden (veletrh)
           $7 kn20080408009
372     $a zahradní architektura

 

Příklad 71:
110 2   $a Stockholms universitet.
            $b Institutionen för oreintaliska språk
            $7 ko2015891037
372      $a orientalistika
            $a vysokoškolské studium

Podpole $s - Počáteční datum rozmezí
Viz Podpole $s v poli 368.

 

Podpole $t - Konečné datum rozmezí
Viz Podpole $t v poli 368.

377 – Související jazyk

V tomto poli se uvádí jazyk (jazyky), který korporace/akce používá pro komunikaci. Kód jazyka se přebírá z „Kódů jazyků MARC“: https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc

Podpole $a - Kód jazyka
Do podpole $a se uvádí konkrétní kód jazyka, který korporace/akce používá pro komunikaci.

 

Příklad 72:
110 2   $a Česko-polská obchodní komora
            $7 mzk2006340869
377      $a cze
            $a pol

 

Příklad 73:
111 2   $a Georges Feydeau, la plume et les planches (kolokvium)
            $d (2012 :
            $c Paříž, Francie)
            $7 ko2015891817
377      $a fre

 

 

 

Směrování a odkazy

 

 

410 – Odkaz viz – jméno korporace

Toto pole obsahuje nepreferovanou (vyloučenou) formu jména korporace (např. zkratku, jinojazyčnou variantu jména, chybnou, ale používanou formu jména apod.) a směruje ji na autoritní záhlaví v poli 110.

Do pole 410 lze také doplnit tvar jména korporace v původním písmu, který byl použit pro transliteraci (příklad 77b).

Odkaz viz se doporučuje vytvářet i u korporací zapisovaných v záhlaví v podřízeném vztahu (příklady 34-43).

1. indikátor
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:

0 = Invertovaná forma jména
Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
Používá pro zápis odkazu typu viz, v němž je jméno korporace zapsáno pod jurisdikcí.

Příklad 74:
110 2   $a Centrum letecké záchranné služby
            $7 pna2005285428
410 1   $a Česko.
            $b Armáda.
            $b Centrum letecké záchranné služby
            $0 o

2 = Jméno v přímém pořadí
Tato forma se používá nejčastěji. Je určena pro zápis odkazu typu viz, ve kterém se jméno korporace nezapisuje pod jménem jurisdikce, ale pod jménem korporace v přímém pořadí.

Příklad 75:
110 2   $a Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
            $7 nlk20030127873
410 2   $a CRPDZ
            $0 o
410 2   $a Centrum péče o duševní zdraví
            $0 o

Podpole $a  - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno korporace (příklad 75) nebo jurisdikce (příklad 74) jako vstupní prvek odkazu viz.

Podpole $b  - Podřízená složka
Toto podpole se používá pro odkaz typu viz, který má formu jména korporace (případně akce - více viz Poznámka pro podpole $n v poli 110) zapsané v podřízeném vztahu k nadřízené korporaci nebo jurisdikci.

Podřízená složka v podpoli $b je od vstupního prvku v podpoli $a vždy oddělena tečkou. Pokud se v poli 410 použije opakovaný výskyt podpole $b (u korporací se složitější hierarchickou strukturou), jednotlivá podpole $b se rovněž oddělí tečkou.

Příklad 76:
110 2   $a Mendelova univerzita.
            $b Ústav geologie a pedologie
            $7 uzp2011629019
410 2   $a Mendelova univerzita.
            $b Lesnická a dřevařská fakulta.
            $b Ústav geologie a pedologie
            $0 o

Ke jménu podřízené složky lze, podle potřeby, připojit kvalifikátor, který se uvádí v českém jazyce do kulaté závorky (více viz Kvalifikátor u podpole $a v poli 110).

Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Viz Podpole $n v poli 110.

Podpole $d - Datum konání akce
Viz Podpole $d v poli 110.

Podpole $c - Místo konání akce
Viz Podpole $c v poli 110.

Podpole $2 – Jazyk katalogizace
Pokud se v poli 410 uvádí jméno korporace v jiném jazyce, než je jazyk použitý v autoritním záhlaví, lze do podpole $2 zapsat kód jazyka katalogizace (tj. vždy „cze“) a kód jazyka, v němž je zapsána odkázaná forma jména.

(Úplný seznam kódů je uveden v manuálu MARC 21 : bibliografický formát - v příloze Y nebo na adrese: https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc.)

Příklad 77a:
110 2   $a Slovenská akadémia vied
            $7 kn20010710305
410 2   $a Slovenská akademie věd
            $2 czecze
            $0 o
410 2   $a Slovak Academy of Sciences
            $2 czeeng
            $0 o

Jestliže je v poli 410 uvedeno jméno korporace v původním písmu, zatímco v záhlaví je toto jméno transliterováno, podpole $2 se nepoužívá (nejde o jinojazyčnou formu jména).

Příklad 77b:

110 2   $a Nacìonal‘na akademìja nauk Ukrajiny
            $7 ko20010088300
410 2   $a Національна академія наук України
            $0 o


Podpole $0
Obsahuje kód „o“ (= odkaz) a uvádí se pouze u odkazů typu viz (v poli 410 nebo 411), vždy jako poslední podpole v pořadí (příklady 74-77).

411 – Odkaz viz –  jméno akce

Toto pole obsahuje nepreferovanou (vyloučenou) formu jména akce (např. zkratku, jinojazyčnou variantu jména, chybnou, ale používanou formu jména apod.) a směruje ji na autoritní záhlaví v poli 111.

Do pole 411 lze také doplnit tvar jména akce v původním písmu, který byl použit pro transliteraci (příklad 79b).

Odkaz viz se doporučuje vytvářet i u akcí zapisovaných v záhlaví v podřízeném vztahu (příklad 44).

Jméno akce v odkazu viz může být, podle potřeb katalogizace, v „monografické“ nebo „seriálové“ podobě (více viz Poznámka pro pole 111).

1. indikátor
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:

0 = Invertovaná forma jména
Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
V odkazu viz pro akci se obvykle nepoužívá.

2 = Jméno v přímém pořadí
Používá se při tvorbě odkazu viz pro většinu akcí.

Podpole $a  - Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
V tomto podpoli se uvádí jméno akce jako vstupní prvek odkazu viz.

 

Příklad 78:
111 2   $a Interní medicína pro praxi (konference)
            $7 xx0120769
411 2   $a Konference ambulantních internistů
            $0 o
411 2   $a Interní medicína pro praxi - konference ambulantních internistů
            $0 o

Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Viz Podpole $n v poli 111.

Podpole $d - Datum konání akce
Viz Podpole $d v poli 111.

Podpole $c - Místo konání akce
Viz Podpole $c v poli 111.

Podpole $e  - Podřízená složka
Viz Podpole $e v poli 111.

Podpole $2 – Jazyk katalogizace
Pokud se v poli 411 uvádí jméno akce v jiném jazyce, než je jazyk použitý v autoritním záhlaví, je třeba do podpole $2 zapsat kód jazyka katalogizace (tj. vždy „cze“) a kód jazyka, v němž je zapsána odkázaná forma jména.

(Úplný seznam kódů je uveden v manuálu MARC 21 : bibliografický formát - v příloze Y nebo na adrese: https://www.nkp.cz/soubory/fond/priloha-y.doc.)

Příklad 79a:
111 2   $a Festival francouzského filmu
            $d (1999 :
            $c Praha, Česko)
            $7 ko2004252621
411 2   $a Festival du film français
            $d (1999 :
            $c Praha, Česko)
            $2 czefre
            $0 o

Jestliže je v poli 411 uvedeno jméno akce v původním písmu, zatímco v záhlaví je toto jméno transliterováno, podpole $2 se nepoužívá (nejde o jinojazyčnou formu jména).

Příklad 79b:
111 2   $a Nacionalna naučna konferencija po obrazovanijeto
            $d (1981 :
            $c Elena, Bulharsko)
            $7 ko20221146015
411 2   $a Национална научна конференция по образованието
            $d (1981 :
            $c Elena, Bulharsko)
            $0 o


Podpole $0
Obsahuje kód „o“ (= odkaz) a uvádí se pouze odkazů typu viz (v poli 410 nebo 411), vždy jako poslední podpole v pořadí (příklady 78 a 79).

510 – Odkaz viz  též –  jméno korporace

Pole obsahuje jméno související korporace (nejčastěji jde o dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu korporace) a směruje ho na záhlaví souvisejícího autoritního záznamu. Forma jména korporace v poli 510 je vždy totožná s autoritní podobou jména korporace v záhlaví souvisejícího autoritního záznamu.

 

Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u „českých“ korporací, se doporučuje použít poznámku v poli 665.

Příklad 80:
110 2   $a Muzeum české hudby (Praha, Česko)
            $7 kn20010709073
510 2   $w b
            $a České muzeum hudby (Praha, Česko)
            $7 ko2004175709
665      $
a Novější název korporace: České muzeum hudby (od r.2001).

1. indikátor
Viz 1. indikátor v poli 110

Podpole $w – Řídící podpole
a = dřívější záhlaví
b = novější záhlaví
Podpole umožňuje směrování na dřívější záhlaví (kód „a“) nebo na novější záhlaví (kód „b“). V poli 510 se toto podpole uvádí na prvním místě před vstupním prvkem v podpoli $a (příklad 80).

Podpole $a  - Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
Viz Podpole $a v poli 110.

Podpole $b  - Podřízená složka
Viz Podpole $b v poli 110.

Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Viz Podpole $n v poli 110.

Podpole $d  - Datum konání akce
Viz Podpole $d v poli 110.

Podpole $c  - Místo konání akce
Viz Podpole $c v poli 110.

Podpole $7 - Kontrolní číslo
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem podpole $7 v poli 110 (a s obsahem pole 001) u souvisejícího autoritního záznamu.

Příklad 81:
110 2   $a Muzeum středního Pootaví (Strakonice, Česko)
            $7 ko2003171835
510 2   $a Strakonice (hrad)
            $7 ko2002101862
665      $
a Muzeum sídlí v prostorách Strakonického hradu.

 

Příklad 82:
110 2   $a Strakonice (hrad)
            $7 ko2002101862
510 2   $a Muzeum středního Pootaví (Strakonice, Česko)
            $7 ko2003171835
665      $
a V prostorách Strakonického hradu sídlí Muzeum středního Pootaví.

Poznámka:      V autoritním záznamu pro korporace lze, pokud je to vhodné, směrovat korporaci i na související autoritní záznam pro personálního autora nebo pro akci (pole 500, 511).

 

Příklad 83:
110 2   $a Bratři Ebenové (hudební skupina)
            $7 xx0017052
500 2   $w b
            $a Eben, David,
            $d 1965-
            $7 jn20000620068
500 2   $w b
            $a Eben, Kryštof,
            $d 1954-
            $7 jn19981000939
500 2   $w b
            $a Eben, Marek,
            $d 1957-
            $7 jn19981000940
665      $
a Zakladateli a protagonisty skupiny jsou bratři Kryštof, Marek a David Ebenovi.

511 – Odkaz viz  též –  jméno akce

Pole obsahuje jméno související akce (nejčastěji jde o dřívější nebo novější podobu jména při změně názvu akce) a směruje ho na záhlaví souvisejícího autoritního záznamu. Forma jména akce v poli 511 je vždy totožná s autoritní podobou jména akce v záhlaví souvisejícího autoritního záznamu.

Pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím a odkazy viz též, zejména u „českých“ akcí, se doporučuje použít poznámku v poli 665.

Pole 511 se používá především pro akce zapsané „seriálovým“ způsobem (více viz Poznámka pro pole 111).

Příklad 84:
111 2   $a Svojšický slunovrat (festival)
            $7 ko2006359024
511 2   $w b
            $a Slunovrat (festival)
            $7 ko2006359025
665      $a Od r. 2002 se festival koná v Pardubicích pod novým názvem Slunovrat.
678      $a Festival se konal ve Svojšicích každoročně od r. 1980 do r. 2001.
680      $i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

 

Příklad 85:
111 2   $a Slunovrat (festival)
            $7 ko2006359025
411 2   $a Slunovrat Pardubice (festival)
            $0 o
511 2   $w a
            $a Svojšický slunovrat (festival)
            $7 ko2006359024
665      $a V letech 1980-2001 se festival konal ve Svojšicích pod dřívějším názvem Svojšický slunovrat.
678      $a Festival se koná každoročně v Pardubicích.
680      $i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

1. indikátor
Tento indikátor rozlišuje tři formy jména:

0 = Invertovaná forma jména
Obvykle se nepoužívá.

1 = Jméno jurisdikce
V odkazu viz též pro akci se obvykle nepoužívá.

2 = Jméno v přímém pořadí
Používá se při tvorbě odkazu viz též pro většinu akcí.

Podpole $w – Řídící podpole
a = dřívější záhlaví
b = novější záhlaví
Podpole umožňuje směrování na dřívější záhlaví (kód „a“) nebo na novější záhlaví (kód „b“). V poli 511 se toto podpole uvádí na prvním místě před vstupním prvkem v podpoli $a (příklady 84 a 85).

Podpole $a  - Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
Viz Podpole $a v poli 111.

Podpole $n  - Číslo (pořadí) akce
Viz Podpole $n v poli 111.

Podpole $d - Datum konání akce
Viz Podpole $d v poli 111.

Podpole $c - Místo konání akce
Viz Podpole $c v poli 111.

Podpole $e  - Podřízená složka
Viz Podpole $e v poli 111.

Podpole $7 - Kontrolní číslo
Podpole obsahuje kontrolní číslo, které je shodné s obsahem podpole $7 v poli 111 (a s obsahem pole 001) u souvisejícího autoritního záznamu (příklady 84 a 85).

Poznámka:      V autoritním záznamu pro akce lze, pokud je to vhodné, směrovat akci i na související autoritní záznam pro korporaci, případně i pro personálního autora (pole 510, 500).

Příklad 86:
111 2   $a Běh pro Paraple (akce)
            $7 ko2007248379
510 2   $a Centrum Paraple 
            $7 kn20040811002
665      $a Akce se koná na podporu Centra Paraple (informační, poradenské a rehabilitační centrum pro lidi
            s poškozením míchy).

Poznámky, všeobecné informace, elektronické umístění a přístup

 

 

665 – Odkaz na historii záhlaví (Komplexní poznámka)

Podpole $a  - Odkaz na historii záhlaví
Poznámka se používá se pro vysvětlení vzájemných vztahů mezi autoritním záhlavím pro korporaci nebo akci a odkazy viz též (pole 110/111 a 510, 511, případně i 510).

 

Příklad 87:
110 2   $a Knihovna Václava Čtvrtka (Jičín, Česko)
            $7 ko2006359049
510 2   $w a
            $a Městská knihovna (Jičín, Česko)
            $7 xx0014077
665      $
a Dřívější název: Městská knihovna (2002-2006).

(Další příklady: 80-86)

Pozor, pole je neopakovatelné! Pokud je třeba použít více takových poznámek v jednom autoritním záznamu, lze opakovat podpole $a.


667 – Neveřejná všeobecná poznámka (Interní poznámka)

Podpole $a - Neveřejná všeobecná poznámka
V této poznámce se uvádějí všeobecné informace o záhlaví (tj. takové, pro které není definováno speciální pole, jako např. pole 665), které jsou určeny především ostatním katalogizátorům (pokyny a doplňující informace různého druhu).

Příklad 88:
110 2   $a Palais des beaux-arts de Lille
            $7 kn20030424013
410 1   $a Lille (Francie).
            $b Palais des beaux-arts de Lille
667      $
a Záhlaví v LC (Names), které je zapsané pod geografickým jménem, bylo vytvořeno podle již
           
překonaných pravidel AACR1 z roku 1967.
670      $a LC (Names), cit. 15. 8. 2011
            $b Uvedeno chybné záhlaví

 

Upozornění:  Všechny záznamy v bázi národních jmenných autorit, které byly vytvořeny podle AACR2 a ještě nebyly zrevidovány podle RDA, obsahují poznámku v poli 667 s následujícím textem:

667      $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.

Poznámka bude odstraněna, jakmile bude záznam zrevidován.

 

670 – Zdroj nalezených informací

 

Pole obsahuje citaci použitého zdroje, ve kterém byla nalezena informace o záhlaví nebo o dalších částech autoritního záznamu (odkazy viz, odkazy viz též, poznámky, doplňující informace o záhlaví). Všechny informace, použité v záznamu, by měly být podloženy zdroji, odkud byly údaje čerpány.

Podpole $a – Zdroj citace

Doporučení pro formu zápisu různých typů zdrojů:

Monografie jsou citovány ve stručné formě: příjmení, křestní jméno (případně iniciála/y křestního jména) autora: název publikace, rok vydání (příklad 89). U editora se za jméno uvádí do kulaté závorky výraz „ed.“, případně „eds.“ pokud je editorů více. (příklad 90).

Příklad 89:
110 2   $a Černý lev 777 (odbojová skupina)
            $7 mzk2008412662
670      $a Bursík, Tomáš: Osud odbojové organizace Černý lev 777, 2007

 

Příklad 90:
111 2   $a International Symposium on Aquatic Oligochaaeta
            $n (13. :
            $d 2015 :
            $c Brno, Česko)
            $7 ko2015894132
680      $a Schenková, Jana (ed.): ISAO 2015 : book of abstracts, 2015

 

Seriály se citují ve formě: název, ročník, rok, číslo, případně strana. U časopiseckých a novinových článků se název časopisu (novin), ročník, rok, číslo (u novin datum vydání) a stránka uvádí za výraz „In:“.

Příklad 91:
111 2   $a ArchiMyšl (festival)
            $7 pag2015894159
670      $a Vojáček, M.: V Litomyšli oslaví světový den architektury. In: Svitavský deník. Roč. 24, č. 229
           
(20151001), s. 3

Jde-li o elektronickou podobu periodika, cituje se analogicky, jen s označením, že jde o internetový zdroj – viz Internetové zdroje (příklad 94).

Speciální dokumenty jsou citovány s uvedením druhu dokumentu v hranatých závorkách – např. zvukový záznam, videozáznam, grafika, hudebnina, elektronický zdroj. Lze je zapsat i s bližším určením, např. [elektronický zdroj], [CD-ROM].

Příklad 92:
110 2   $a Půljablkoň (hudební skupina)
            $7 pag2015894144
670      $a Půljablkoň [zvukový záznam], 2014

Internetové zdroje se citují uvedením nezkráceného názvu dané webové stránky (např.: www (Česká zemědělská univerzita v Praze), nikoli www (ČZU)). Při citování všech internetových zdrojů se do podpole $a (za název zdroje, po čárce a po zkratce "cit.“) zapisuje datum navštívení webové stránky.

 

Příklad 93:
110 2   $a Základní škola (Davle, Česko)
            $7 ko2015892536
670      $a www (Základní škola Davle), cit. 26. 11. 2015

 

Příklad 94:
110 2   $a Karlovarský klub emeritních strojvůdců
            $7 kv2010581873
670      $a www (Depo v Tuhnicích skončilo. In: Karlovarský deník), 15.6.2010, cit. 16. 6. 2010

 

Poznámka:  Často využívaným internetovým zdrojem při tvorbě korporativních autorit je Wikipedie. Pokud se záhlaví hesla Wikipedie liší od záhlaví autoritního záznamu (je zde např. uvedena jiná varianta jména korporace nebo jméno související korporace/akce/osoby), v citaci se za název zdroje zapíše i záhlaví hesla ve Wikipedii.

Příklad 95:
110 2   $a Deutsche Volkspartei
            $7 uk2014846409
410 2   $a Německá lidová strana
            $2 czecze
670      $a LC (Names), cit. 5. 11. 2014
            $b autoritní forma
670      $a www (Wikipedie, otevřená encyklopedie - Německá lidová strana (Německo)), cit. 5. 11. 2014
            $b odkaz viz; faktografické údaje

 

U internetových zdrojů je možné (za určitých podmínek) zapsat jako doplněk zdroje přímo URL adresu (více viz pole 856).

Osobní sdělení je označení pro informace zjištěné osobním kontaktem (telefonem, e-mailem, osobním setkáním). Stejně jako při citování internetových zdrojů se do podpole $a (za výraz „osobní sdělení“, po čárce a po zkratce "cit.“) zapisuje datum, kdy byla informace sdělena. (Tento typ zdroje informací se u korporativních autorit využívá jen zřídka.)

Pro některé prověřené a často používané zdroje byl vytvořen doporučený zápis citace

“Přehled a citace zdrojů ověřování dat“, který je k dispozici na adrese:

https://autority.nkp.cz/jmenne-autority/zdroje/.

Poznámka:      Z těchto zdrojů se pro oblast korporativních autorit nejčastěji využívá soubor autorit Kongresové knihovny ve Washingtonu (LC Names), ověřují se zde jména všech zahraničních korporací, tedy nejen anglo-amerických (více viz „České interpretace I.“). Při přejímání jména korporace z  LC Names je třeba věnovat zvláštní pozornost správné transliteraci (zdrojem pro ověřování transliterace nelatinkových písem je publikace „Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky“).

 

Příklad 96:
110 2   $a Muzeum Archeologiczne (Lodž, Polsko)
            $7 ko2008435706
670      $a LC (Names), cit. 30. 11. 2015
            $b autoritní forma

 

Příklad 97:
110 2   $a Rossijskaja akademija chudožestv
            $7 kn20071129010

410 2   $a
Russian Academy o Arts
            $2 czeeng
670      $a LC (Names), cit. 30. 11. 2015
            $b autoritní forma; odkaz viz

 

Podpole $b – Nalezená informace
Do podpole $b se stručně zapisuje, jaká informace byla nalezena ve zdroji citace (podpole $a) – např. autoritní forma, odkaz viz, odkaz viz též, faktografické údaje atd. (příklady 95-97).


Podpole $u – Unifikovaný identifikátor zdroje

V podpoli $u se uvádí URL (případně URN)  adresa zdroje.

Poznámka:        Do února 2020 se uvedení URL adresy zdroje na jednom místě s citací zdroje v poli 670 nepoužívalo. Ke zpřístupnění veškerých URL adres sloužilo pole 856.


Příklady:

110 2   $a Městská knihovna (Bruntál, Česko)
            $7 kn20050904008
670      $a www (Městská knihovna Bruntál), cit. 2. 12. 2015
            $b autoritní forma
            $u  https://www.mekbruntal.cz/


110 2   $a Česká filharmonie
            $7 kn20010710169
670      $a www (Česká filharmonie), cit. 2. 12. 2015
            $b autoritní forma; odkaz viz: Czech Philharmonic
            $u https://www.ceskafilharmonie.cz          
670      $a www (Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 2. 12. 2015
            $b faktografické údaje; odkazy viz
            $u https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_filharmonie      

 

Poznámka:      Není vhodné užívat tento druh citace v podpoli $u pro všechny webové adresy, zejména ne v těchto případech:

  • samotné pole 670 je dostatečně informativní, jde o zdroje typu databází (např. LC Names), encyklopedií (výjimkou je Wikipedie, u které je naopak vhodné URL adresu uvádět), slovníků, internetových vydání periodik apod.
  • je důvod domnívat se, že stránka bude v dohledné době přesunuta/odstraněna a link by byl nefunkční (to platí  zejména pro stránky akcí)
  • stránka používá dynamické html a její adresa se při každém přístupu mění.675 – Zdroj prověřený s negativním výsledkem

 

Pole obsahuje citaci použitého zdroje, ve kterém nebyla nalezena informace o záhlaví nebo o dalších částech autoritního záznamu (odkazy viz, odkazy viz též, poznámky, doplňující informace o záhlaví).

 

Podpole $a – Citace zdroje
Zdroj, ve kterém nebyla informace nalezena, se uvede pouze tehdy, je-li to přínosné a ušetří to práci dalším katalogizátorům. Vzhledem k tomu, že se pro ověřování zahraničních korporativních autorit využívá soubor autorit Kongresové knihovny ve Washingtonu, tzv. LC Names (více viz poznámka u pole 670), doporučuje se prostřednictvím pole 675 informovat o skutečnosti, že požadovaná zahraniční korporace v souboru autorit LC Names nebyla nalezena.

Příklad 98:
110 2   $a Société des sciences naturelles de Strasbourg
            $7 av2015894476
670      $a www (Wikipédia, L'encyclopédie libre - Académie lorraine des sciences), cit. 27. 11. 2015    
            $b autoritní forma; faktografické údaje, odkaz viz též
675      $a LC (Names), cit. 2. 12. 2015

           

Pozor! Na rozdíl od pole 670 (Zdroj nalezených informací) je pole 675 neopakovatelné, pokud by bylo potřeba uvést více zdrojů s negativním výsledkem lze opakovat pouze podpole $a.

 

 

678 – Biografické nebo historické údaje (Faktografická poznámka)

Pole obsahuje faktografické,historické nebo další informace o korporaci/akci v záhlaví. U korporativních autoritních záznamů se toto pole považuje za doporučené.


1. indikátor

# = Informace nejsou uvedeny

1 = Administrativní historie
Obvykle se nepoužívá.

Mezera na místě 1. indikátoru označuje, že informace o typu údajů v poli 678 nejsou uvedeny, umožňuje tak širší (obecnější) použití poznámky a používá se častěji. Hodnota 1 na místě 1. indikátoru označuje, že informace v poznámce je specifickou informací o administrativní historii korporace, v souboru národních jmenných autorit se zatím nepoužívá.

Podpole $a – Biografické nebo historické údaje (Faktografické údaje)
Podpole obsahuje údaje poskytující všeobecné faktografické informace o korporaci nebo o akci. Poznámka se zapisuje ve formě vhodné ke zveřejnění, měla by být stručná, stylisticky správná, neměla by obsahovat hodnotící výrazy a měla by být nadčasová (není tedy vhodné uvádět formulace typu „nejlepší firma v svém oboru“ nebo „v současné době se skupina zabývá …“ apod.).

 

Příklad 99:
110 2   $a Babylon Zoo (hudební skupina)
            $7 xx0025079
678      $
a Anglická skupina založená v roce 1993. Dance pop, alternativní rock.

 

Příklad 100:
110 2   $a Spolek Juristic
            $7 kn20090223002
678        
678      $
a Poskytovatel webového prostoru pro společnosti či jednotlivce v oblasti právní vědy, vydavatel webu
            Juristic.cz.


680      Veřejná všeobecná poznámka (Poznámka)

Poznámka v poli 680 má v autoritních záznamech pro korporace omezené použití, obvykle se vytváří pouze ve třech případech, kdy uvádí:

  1. informace o směrování tzv. seriálové autority na tzv. monografickou autoritu u akcí (příklad 101),
  2. informace u tzv. monografické autority pro akce o „monografickém“ způsobu zpracování (příklad 102).
  3. informace o možné zaměnitelnosti u korporací i u akcí (příklady 103 a 104),

(Více informací o případech 1. a 2. viz Poznámka pro pole 111.)

Podpole $i  – Vysvětlující text
Do tohoto podpole se zapisuje vysvětlující text, pro který se používají jednotné formulace.

Příklad 101:
111 2   $a Pražské jaro (festival)
            $7 ko2004251746
680      $i Viz též záhlaví pro jednotlivé ročníky.

 

Příklad 102:
111 2   $a Pražské jaro (festival)
            $n (16. :
            $d 1961 :
            $c Praha, Česko)
            $7 mzk2006357978
511 2   $a Pražské jaro (festival)
            $7 ko2004251746
680     $i Toto záhlaví se používá pouze při monografickém zpracování publikace.

 

Podpole $a  - Záhlaví či zpřesnění
Podpole obsahuje záhlaví, ke kterému se vztahuje text poznámky v podpoli $i. Používá se pouze ve výjimečných případech, např. při upozornění na záhlaví pro jinou korporaci se snadno zaměnitelným názvem.

Příklad 103:
110 2   $a Rada Evropy
            $7 kn20010711370
680      $i  Nezaměňovat s:
            $a Evropská rada

 

Příklad 104:
110 2   $a Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Praha, Česko)
            $7 olak2005225718
680      $i  Nezaměňovat s:
            $a Kostel sv. Salvátora (Praha, Česko)

 

 

856 –  Elektronické umístění a přístup 

Toto pole primárně slouží ke zpřístupnění grafických elektronických formátů dosažitelných přes HTTP, nejčastěji ve formátech *.jpg a *.gif.
URL vztahující se ke zdroji citovanému v podpoli $a pole 670 se zapisuje do
podpole $u pole 670.

Poznámka:        Do února 2020 sloužilo pole 856 ke zpřístupnění veškerých URL adres. Uvedení URL adresy zdroje na jednom místě s citací zdroje v poli 670 se nepoužívalo.

1. indikátor  
První indikátor označuje způsob zpřístupnění elektronického zdroje.

Obvykle se na místě 1. indikátoru uvádí hodnota 4, která označuje, že přístup k elektronickému zdroji je možný pomocí HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

2. indikátor
Druhý indikátor specifikuje vzájemný vztah mezi elektronickým zdrojem a popisnou jednotkou.

Na místě 2. indikátoru se uvádí hodnota 2, která označuje související zdroj.


Podpole $u – Adresa elektronického zdroje (Link na webovou stránku)

Podpole $y – Text odkazu

Podpole obsahuje text odkazu, který se zobrazí místo URL, jehož obsah reprezentuje.

Příklady (převzaty z Metodiky pro personální autority – v bázi korporativních autorit se toto podpole zatím nepoužívá):

100 1   $a Götze, Zacharias Nicolaus,$d 1634-
856 42 $u
https://aleph.nkp.cz/orst/stt20120062334_1.jpg
            $y Rukopisné exlibris Z. N. Götze

100 1   $a Hock, Theobald,$d 1573-asi 1625
856 42 $u
https://aleph.nkp.cz/orst/stt20120066537_1.jpeg
            $y Supralibros Theobalda Hocka

100 1   $a Salm-Neuburg, Karel Otto,$$d1709-1766
856 42 $u
https://aleph.nkp.cz/orst/stt20150152730_2.jpg
            $y Heraldické exlibris Karla Otty Salm-Neuburga


Podpole $4
Toto podpole je specifickým podpolem používaným v systému Aleph. V podpoli $4 se uvádí hodnota N, která označuje, že nemá být zobrazena informace o copyrightu (tj. uživatel postupuje přímo na zdroj).

Podpole $4 se doplňuje automaticky, katalogizátor do podpole nezasahuje.Národní pole

906      Údaje o zpracování

Z tohoto pole lze vyčíst, který katalogizátor do záznamu zasáhl, kdy to bylo a jaké změny provedl.

Podpole $a - Stavový kód a datum
Zde se uvádí dvoumístná zkratka, udávající způsob zpracování (stavový kód), za níž následuje osmimístné datum (RRRRMMDD).

Stavové kódy (viz též https://autority.nkp.cz/kooperace/stavove-kody-pro-pole-906a-v-bazi-autorit):

1) používané oddělením NA NK ČR pro korporativní autority:

br        založení nového záznamu online (bez revize)
vr        věcná revize
fr         formální revize
vh        revize v případě neúspěšného hledání v pramenech
oz        oprava záhlaví v existujícím záznamu (používá se, i když se zároveň provádí i jiná oprava)
op        oprava nebo doplnění jiné než u záhlaví
zr        zrušení záznamu
co        přidání interního pole COR pro opravu

2) používané jinými knihovnami nebo odděleními NK ČR

za        založení záznamu online
ko        kontrola lokálním supervizorem
im        dávkový import (přiděluje Oddělení knihovního systému NK ČR)
oc        oprava pole 001 v případě duplicity (přiděluje Oddělení knihovního systému
            NK ČR)

Podpole $b – Podpis katalogizátora

 

Podpole $c – Druh opravy/doplnění  (rozepisuje se slovně)

Příklad 105:
906      $a oz20051012
            $b epol
            $c Záhlaví - oprava; Viz - nově

 

 

 

Přehled použitých zdrojů

Anglo-americká katalogizační pravidla (Praha : Národní knihovna ČR, 1994-1995)

Maxwell, Margaret F: Příručka k AACR2 : revize 1988 (Praha : Národní knihovna ČR, 1995)

ACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace ke kapitolám 23 a 24 AACR2R (Praha : Národní knihovna ČR, 1995)

MARC 21 : formát pro autority (Praha : Národní knihovna ČR, 2004)

MARC 21 : bibliografický formát (Praha : Národní knihovna ČR, 2003)

RDA Toolkit [online]
[placený přístup na adrese: https://access.rdatoolkit.org/]

 

Korporativní záhlaví ve jmenném a věcném zpracování I.
[elektronický dokument dostupný na adrese: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-1]

Korporativní záhlaví ve jmenném a věcném zpracování II.
[elektronický dokument dostupný na adrese: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-2]

Korporativní záhlaví ve jmenném a věcném zpracování III.
[elektronický dokument dostupný na adrese: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/korpor-marc-3]

Seriálové/monografické zpracovávání publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd.
[elektronický dokument dostupný na adrese:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/monogrzprac-1]

Seriálové/monografické zpracovávání publikací z pokračujících konferencí, festivalů, veletrhů atd. (upřesňující instrukce)
[elektronický dokument dostupný na adrese:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/ser-mongr-zprac]

Databáze katalogizačních dotazů (typ dotazu: soubory autorit) [online]
[dostupné na adrese:  https://katdotaz.nkp.cz]

Doporučení pro přepis nelatinkových písem. (Praha : Národní knihovna ČR, 2004)

Luffer, J.: Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21. Osobní jména (Praha : Národní knihovna ČR, 2006)

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30