Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Přehled a citace zdrojů ověřování dat Elektronické zdroje
Akce dokumentů

Elektronické zdroje

Elektronické zdroje

Obecné doporučení

Internetové zdroje uvedené v tomto seznamu zdrojů citujeme zkratkou zde uvedenou, např. Bibliotheque nationale de France citujeme jako BNF.

Ostatní internetové zdroje citujeme uvedením jejich oficiálního (nezkráceného!) názvu, jenž je obvykle obsažen ve zdrojovém kódu html jako "title" ( prakticky pak je napsán na nejvrchnější modré liště dané stránky prohlížeče Internet Explorer. – např. www(Česká zemědělská univerzita v Praze) nikoli www(ČZU). Tento způsob citace platí i pro zahraniční knihovny, které nejsou uvedeny v tomto seznamu zdrojů a nemají tak stanovenu oficiální zkratku, např. národní chorvatskou knihovnu citujeme jako www(Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu).

Internetový zdroj personálních informací (osobní stránky apod.) citujeme: www(osobní stránka).

Personální informace zjištěné osobním kontaktem (telefonicky, e-mail, osobní kontakt) citujeme: osobní sdělení.

Personální informace nalezené v novinových nebo časopiseckých článcích, nekrolozích apod. citujeme: Název novin, datum vydání, příp. strana; Název časopisu, číslo/rok, ročník, příp. strana; Název časopisu, číslo/rok.

Jde-li o elektronický zdroj, pak citujeme analogicky, jen s označením, že jde o internetový zdroj, např.: www(název novin), datum.

Více k citaci zdrojů (včetně příkladů) je uvedeno v metodice:
http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-jmena-cvicne-2#pole670

Název zdroje

Doporučený zápis

Poznámka, adresa zdroje


I. Opac katalogy (zahraniční)

Souborné vyhledávání

The European Library
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/libraries.html
Copac (souborný katalog britských a irských univerzitních knihoven včetně British Library a National Library of Scotland) Copac http://copac.ac.uk/wzgw
Karlsruher Virtueller Katalog KVK https://kvk.bibliothek.kit.edu

Albánie



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.AL

http://www.al.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=en

Albánská národní knihovna - báze autorit

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

CONOR.AL

https://plus.al.cobiss.net/opac7/conor

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Austrálie



National Library of Australia

NLA

http://catalogue.nla.gov.au/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

Belgie



Koninklijke Bibliotheek van België

KBR

http://www.kbr.be

Bělorusko



Nacyjanal'naja Bìblìjatèka Belarusì

NBB

http://unicat.nlb.by/opac/auth_r.html

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Bosna a Hercegovina



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.BH

http://www.cobiss.ba/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=ba

Bulharsko



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.BG

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=en

Bulharská národní knihovna - báze autorit

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

CONOR.BG

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/conor

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Černá Hora



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.CG

http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sr

Dánsko



REX - Det Kongelige Bibliotek

KB-DA

http://rex.kb.dk

Francie



Bibliothéque nationale de France

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

BNF

http://catalogue.bnf.fr/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

L'agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Národní bibliografická agentura vysokých škol)

ABES

http://www.idref.fr/autorites/autorites.html

Irsko



National Library of Ireland

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

NLI (Irsko)

http://catalogue.nli.ie/

County Clare Library (Irský katalog veřejných knihoven)

www(County Clare Library)

http://prism.clarelibrary.ie/TalisPrism/

Itálie



Instituto Centrale per il Catalogo Unico

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

ICCU

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze

BNCF

http://www.bncf.firenze.sbn.it/

Izrael



National Library of Israel

NLI (Izrael)

http://uli.nli.org.il/F/DTXVCT5MNIKKBJ1PGU2E9BDDNHG1Q1AJQ3LIHPJJUHCFL5A5IU-02675?func=find-b-0

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Japonsko



OPAC The University of Tokyo

OPAC The University of Tokyo

https://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Kanada



National Library of Canada

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

NLC-Aurora

https://bac-lac.on.worldcat.org

National Library of Canada – national union catalogue

NLC-Voilà

https://canada.on.worldcat.org

National Library of Canada

NLC-BNC

starší citace zdroje, před rozdělením na bázi Aurora a Voilà, změněno v dubnu 2019

Litva



National Library of Lithuania

NLL

http://www.libis.lt/lang.do?language=en

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Lotyšsko



National Library of Latvia

LNB

http://www.lnb.lv/eng/index.php

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Maďarsko



NEKTAR - Orszagos Szechenyi Konyvtar

OSZK

http://nektar.oszk.hu

Makedonie



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.MK

http://www.vbm.mk/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=mk

Německo



Deutsche

Nationalbibliothek

DNB

https://portal.dnb.de

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Die Deutsche Bibliothek

DDB

starší název a zkratka, změněno v
červnu 2006

Serbski institut / Sorbisches Institut

www(Serbski institut)

http://www.serbski-institut.de/de/Nachlaesse-A-M/

(pro lužickosrbské autory)

Nizozemsko



Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland

KB - NBN

http://www.kb.nl/en

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Norsko



Nasjonalbiblioteket Norge

NBN

https://www.nb.no/

BIBSYS - norský souborný katalog

BIBSYS

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BIBSYS

BIBSYS autoritetsregister

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

BIBSYS - AUT

https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AUTREG&lang=no_NO

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Polsko



Biblioteka Narodowa w Warszawie

BNPL

https://katalogi.bn.org.pl

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

BUW

http://opac.buw.uw.edu.pl/

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)
NUKAT http://www.nukat.edu.pl

Portugalsko



Biblioteca Nacional de Portugal

BNP

http://catalogo.bnportugal.pt/ipac20/ipac.jsp?session=13M3E47G30968.921808&profile=bn&menu=search&submenu=advanced&ts=1393247841703#focus

Rakousko



Österreichische Nationalbibliothek

ONB

http://www.onb.ac.at

Možnost přístupu k autoritním záznamům (dočasně omezeno).

Österreichischer Bibliothekenverbund - Gesamtkatalog

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

OBG

http://www.obvsg.at/kataloge

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Rusko (SNS)



National Library of Russia

(Ruská národní knihovna v Petrohradě)

NLR

NLR - Obecný katalog autorů/ titulů v ruštině 1725-1998
Pro vyhledávání užijte azbukovou klávesnici přímo na webu (klikněte na RUSSIAN KEYBOARD)

http://www.nlr.ru/

http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak

Russian State Library
(Ruská státní knihovna v Moskvě)

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

RSL

http://aleph.rsl.ru/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Slovensko



Slovenská národná knižnica v Martine

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)
SNK

https://chamo.kis3g.sk/heading/search?theme=snk

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Súborný katalóg knižníc SR SKK SR

https://chamo.kis3g.sk/heading/search?theme=system

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Slovinsko



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.SI

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=si

Slovinská národní knihovna - báze autorit

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

CONOR.SI

https://plus.si.cobiss.net/opac7/conor

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Srbsko



Kooperativní bibliografický systém balkánských knihoven

COBISS.SR

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=getid&lani=sc

Srbská národní knihovna - báze autorit

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

CONOR.SR

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/conor

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Španělsko



Biblioteca Nacional

BNE

http://www.bne.es/

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

Švédsko



Sveriges nationalbibliothek

(preferovaný zdroj pro ověření záhlaví)

KBS-Regina

https://ask.kb.se/

Sveriges nationalbibliothek - Gemensam katalog för bibliotek vid de svenska universiteten

KBS-Libris

http://libris.kb.se

Sveriges nationalbibliothek

KBS

starší citace zdroje, před rozdělením na bázi Regina a Libris, změněno v dubnu 2019

Švýcarsko



Helveticat - Bibliotheque nationale suisse

HELVETICAT

https://nb-helveticat.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SNL_51_INST:helveticat&lang=de

Ukrajina



Nacìonal'na bìblìoteka Ukrajiny

NBU

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=EC_EX&P21DBN=EC&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&T21CNR=20&T21PRF=A%3D

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_img/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=GAK_EX&P21DBN=GAK&S21FMT=&Z21ID=&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=10&T21CNR=20&T21PRF=BX%3D

Naskenovaný katalog

USA



Library of Congress

LC (Names)

LC (OPAC)

LC (SH)

http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First

http://lcmarc.dra.com/db/LCAUTH/author.html (alternativní přístup - od září 2013 URL link nefunkční)

http://www.loc.gov/index.html

http://lcmarc.dra.com/db/LCAUTH/subject.html

Možnost přístupu k autoritním záznamům.

National Library of Medicine, Bethesda USA

NLM (OPAC)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/authorityindex

Vatikán



Biblioteca Apostolica Vaticana


http://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=cataloghi_online

Velká Británie



British Library

BLPC

http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1

II. Další užitečné zdroje

Allgemeine/Neue Deutsche Biographie
ADB & NDB http://www.deutsche-biographie.de/index.html
Databáze CERL (obsahuje informace o tiscích z let 1450-ca 1830)
www(CERL Thesaurus)
http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl
EDIT 16 (soupis italských publikací 16. století)
www(EDIT 16)
http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/imain.htm
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts
www(VD 16)
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2
Verzeichnis der Drucke des 17. Jahrhunderts
www(VD 17)
http://www.vd17.de

The Internet Movie Database (IMDb)

(filmový web)

www(IMDb)

http://www.imdb.com/

AMG All Movie Guide

www(All Movie Guide)

http://www.allmovie.com/

AMG allmusic

www(allmusic)

http://www.allmusic.com/

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon

BBKL

http://www.bbkl.de/

The Catholic Encyclopedia

www(The Catholic Encyclopedia)

http://www.newadvent.org/cathen/

Bartleby.com: Great Books Online

www(Bartleby.com)

http://www.bartleby.com/

Literature online

LION

https://search.proquest.com/lion/

Oxford reference online

ORO

http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html

Spisovatelé sci-fi a fantasy

www(Fantastic Fiction)

http://www.fantasticfiction.co.uk/

Österreich Lexikon - on line verze v rámci kulturního informačního systému AEIOU

www(Österreich Lexikon)

http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop

Autoři detektivek a thrillerů

(www)citace podle odkazu

http://www.stopyourekillingme.com/references.html

Biography.com

www(Biography.com)

http://www.biography.com/

RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

RKD

https://rkd.nl/en/




III. České opac katalogy a www stránky

K. Chyba: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860

www(Chyba: Slovník knihtiskařů)

http://www.clavmon.cz/chyyba

Václav Petera, Géniové církve a vlasti (rkp)

www(Petera: Géniové církve a vlasti)

http://www.cdct.cz/petera/rejstrik.php

Národní lékařská knihovna

www(NLK)

http://www.nlk.cz/nlkcz/

Vědecká knihovna v Olomouci

www(VKOL)

http://kat.vkol.cz/

Česko-Slovenská filmová databáze

www(Česko-Slovenská filmová databáze)

http://www.csfd.cz/

Obec překladatelů

www(Obec překladatelů)

http://databaze.obecprekladatelu.cz/dup02.htm

Databáze českého překladu

www(Databáze českého překladu)

http://www.databaze-prekladu.cz/

Národní filmový archiv

www(NFA)

http://www.nfa.cz/?faid=30201

Databáze děl českých soudobých skladatelů ČHF

www(Katalog ČHF)

http://www.musicbase.cz/

Slovník osobností Valašska

www(Slovník osobností Valašska)

http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti

On-line verze slovníků a encyklopedií

www(databáze Libri)

http://www.libri.cz/databaze.php

Český hudební slovník osob a institucí

www(Český hudební slovník osob a institucí)

http://www.musicologica.cz/slovnik/

Administrativní registr ekonomických subjektů

www(ARES)


Města a obce online

www(Města a obce online)


Státní správa

www(Státní správa)


Univerzitní autority Centrálního katalogu UK v Praze

www(Univerzitní autority UK)

http://ckis.cuni.cz/F?func=file&file_name=find-a&local_base=cks10>


IV. Národní bibliografie na CD-ROM

Britská národní bibliografie

BNB (CD)


Francouzská národní bibliografie

BNF (CD)


Library of Congress

LC (CD)


Německá národní bibliografie

DNB (CD)


Ruská národní bibliografie

RNB (CD)


Španělská národní bibliografie

BNE (CD)




« září 2020 »
Ne Po Út St Čt So
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930