Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Přehled a citace zdrojů ověřování dat Knižní zdroje
Akce dokumentů

Knižní zdroje

Knižní zdroje

Doporučený zápis citace zdroje

(v jednotlivých oddílech seřazeno abecedně podle prvního písmene citovaného zdroje)

Plná citace zdroje

I. Všeobecné encyklopedie, slovníky

Ilustrovaný encyklopedický slovník

Ilustrovaný encyklopedický slovník: Akademia, 1980

Komenského slovník naučný

Komenského slovník naučný, Praha 1937

Malá československá encyklopedie

Malá československá encyklopedie: Akademia: Praha, 1984

Masarykův slovník naučný

Masarykův slovník naučný, Praha 1937

Ottův slovník naučný

Ottův Slovník naučný: illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí: J. Otto, Praha: 1890

Riegrův slovník naučný

Riegrův slovník naučný - 19. stol

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Diderot

Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích: Encyklopedie Diderot, 1999

Malý encyklopedický slovník A-Ž

Malý encyklopedický slovník A-Ž: Academia: Praha , 1972

Československý hudební slovník osob a institucí
Československý hudební slovník osob a institucí: Státní hudební
vydavatelství: Praha 1963, 1965

II. Kdo byl kdo…

Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě

Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě: Městské muzeum Dačice, 2000

Kdo byl kdo světoví a čeští ekonomové

Kdo byl kdo světoví a čeští ekonomové: Nakladatelství Libri: Praha, 2002

Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953

Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953: Nakladatelství Libri: Praha, 2002

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století: Nakladatelství Libri: Praha, 1994

Kdo byl kdo ve druhé světové válce

Kdo byl kdo ve druhé světové válce sestavil John Keegan 2., dopl. Vyd.Brno: Barrister & Principal, 2002

Kdo byl kdo z telčských osobností

Kdo byl kdo z telčských osobností : Městský úřad :Telč, 1999

Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté

Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté: Nakladatelství Libri: Praha, 1999

Kdo byl kdo: naší cestovatelé a geografové

Kdo byl kdo: naší cestovatelé a geografové: Nakladatelství Libri: Praha, 2002

Kdo je kdo 91/92  ČR

Kdo je kdo 91/92  Česká republika: federální orgány ČSFR

Kdo je kdo : Obec spisovatelů

Kdo je kdo : Obec spisovatelů: Praha: Modrý jezdec, 1996

Kdo je kdo v české stomatologii

Kdo je kdo v české stomatologii: Agentura Kdo je kdo

Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice

Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice: Praha: Česká nukleární společnost, 2001

Kdo je kdo v současné muzikologii

Kdo je kdo v současné muzikologii Jitka Bajgarová, Róbert Bayer a Jana Vojtěšková 1. vyd. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2001

Kdo je kdo v architektuře

Kdo je kdo v architektuře: Praha: Modrý jezdec, 1993

Kdo je kdo v české a slovenské sci-fi

Kdo je kdo v české a slovenské science fiction: Kdo je kdo Praha, 1994

Kdo je kdo v ČR 94/95

Kdo je kdo v České republice 94/95

Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. století

Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století

Kdo je kdo v polygrafii

Kdo je kdo v polygrafii: Praha: Modrý jezdec, 1994

Kdo je kdo ve stavebnictví

Kdo je kdo ve stavebnictví: Agentura Kdo je kdo

Kdo je kdo ve světové politice

Kdo je kdo ve světové politice: Praha: Svoboda-Libertas, 1993

Mihály, F.: Kto je kto v Novohrade

František Mihály: Kto je kto v Novohrade 1999-2000, Praha: Ipeľ,

III. Slovníky spisovatelů (zahraniční)

Kasack, W.: Slovník ruské literatury 20. stol.

Kasack, Wolfgang: Slovník ruské literatury 20. stol.: Praha: Votobia Praha, 2000

Slovník balkánských spisovatelů: Praha: Libri

Slovník balkánských spisovatelů: Albánská literatura : Bosenskohercegovská literatura : Bulharská literatura : Chorvatská literatura : makedonská literatura: Slovinská literatura : Srbská a černohorská literatura: Nakladatelství Libri: Praha, 2001

Slovník latinských spisovatelů: Odeon

Slovník latinských spisovatelů: Odeon: Praha, 1984

Slovník polských spisovatelů: Libri

Slovník polských spisovatelů: Praha: Libri, 2000

Slovník rumunských spisovatelů: Libri

Slovník rumunských spisovatelů : Nakladatelství Libri: Praha, 2001

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů: Praha: Libri,

Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů: Praha: Libri, 2001

Slovník severských spisovatelů, Libri

Slovník severských spisovatelů: Dánská literatura: Faerská literatura: Finská literatura: Finskošvédská literatura: Fríská literatura: Islandská literatura: Nizozemská literatura: Norská literatura,: Švédská literatura: Nakladatelství Libri: Praha 1998

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia

Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia . Augustín Maťovčík ... [et al.] : Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov: Martin : Slovenská národná knižnica, 2001

Slovník slovenských spisovatelů: Libri

Slovník slovenských spisovatelů: Nakladatelství Libri: Praha, 1999

Slovník spisovatelů Asie a Afrika I: Odeon

Slovník spisovatelů: Asie a Afrika I: A-J: Praha: Odeon, 1967

Slovník spisovatelů Asie a Afrika II: Odeon

Slovník spisovatelů: Asie a Afrika II: K-Ž: Praha: Odeon, 1967

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky: Libri

Slovník spisovatelů Latinské Ameriky: Argentina Bolívie Brazílie Dominikánská republika Ekvádor Guatemala Haiti Honduras Chile Kolumbie Kostarika Kuba Mexiko Nikaragua Panama Paraguay Peru Portoriko Salvador Surinam Uruguay Venezuela: Předkolumbovská a nativní slovesnost: Literatura Nizozemských Antil: Literatura Karibské oblasti ve francouzštině: Chicanská literatura v USA: Nakladatelství Libri: Praha 1998

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských: Odeon

Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských: Odeon: Praha, 1987

Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska: Libri

Slovník spisovatelů Španělska a Portugalska : Baskická literatura: Galicijská literatura: Katalánská literatura: Portugalská literatura: Španělská literatura: Nakladatelství Libri: Praha 1999

Slovník spisovatelů: Anglická literatura: Africké literatury v angličtině…: Libri

Slovník spisovatelů: Anglická literatura: Africké literatury v angličtině: Australská literatura: Indická literatura v angličtině: Irská literatura: Kanadská literatura v angličtině: Karibská literatura v angličtině: Novozélandská literatura : Skotská literatura : Waleská literatura : Nakladatelství Libri: Praha, 1996

Slovník spisovatelů: Bulharsko: Odeon

Slovník spisovatelů: Bulharsko: Odeon: Praha, 1978

Slovník spisovatelů: Francie, Švýcarsko…: Odeon

Slovník spisovatelů: Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko: Praha: Odeon, 1966

Slovník spisovatelů: Itálie: Odeon

Slovník spisovatelů: Itálie: Praha: Odeon, 1968

Slovník spisovatelů: Jugoslávie: Odeon

Slovník spisovatelů: Jugoslávie: srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura: Odeon: Praha, 1979

Slovník spisovatelů: Maďarsko: Odeon

Slovník spisovatelů: Maďarsko: Odeon: Praha, 1971

Slovník spisovatelů: Polsko: Odeon

Slovník spisovatelů: Polsko: Odeon: Praha, 1974

Slovník spisovatelů: Rumunsko: Odeon

Slovník spisovatelů: Rumunsko: Odeon: Praha, 1984

Slovník spisovatelů: Řecko: Odeon

Slovník spisovatelů: Řecko: antická, byzantská a novořecká literatura: :Odeon: Praha, 1975

Slovník spisovatelů: Sovětský Svaz I : Odeon

Slovník spisovatelů: Sovětský Svaz I (A-K): literatura ruská, ukrajinská, a běloruská, literatury sovětského Pobaltí, literatury Sovětského východu: Odeon: Praha, 1979

Slovník spisovatelů: Sovětský Svaz II : Odeon

Slovník spisovatelů: Sovětský Svaz II (L-Ž): literatura ruská, ukrajinská, a běloruská, literatury sovětského Pobaltí, literatury Sovětského východu: Odeon: Praha, 1979

Slovník spisovatelů: USA: Odeon

Slovník spisovatelů: Spojené státy americké: Odeon: Praha, 1979

Slovník spisovatelů:Španělsko:Portugalsko: Odeon

Slovník spisovatelů: Španělsko:Portugalsko : Literatura španělská, portugalská, katalánská, galicijská, baskická: Praha: Odeon, 1968

IV. Slovníky českých spisovatelů

Autorské šifry v českých časopisech

Procházková, M.: Autorské šifry v českých časopisech 1959-1964: Státní knihovna ČSSR: Praha, 1965

Encyklopedie literatury sci-fi

Encyklopedie literatury science fiction:Praha: AFSF: Jinočany H & H, 1995

Jireček, J.: Rukověť k dějinám literatury české…

Jireček, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII.věku“ (3 sv., 1875-76)

Lexikon české literatury

Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce: Praha: Academia, 1985 -

Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000)

Málková, I: Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945-2000): Olomouc : Votobia : Ostrava : Ústav pro regionální studia OU, 2001

Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995

Machala, L: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990-1995: Olomouc: Rubico, 1996

Rukověť humanistického básnictví

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě: Academia: Praha, 1966 - 1982)

Slovník české literární fantastiky a sci-fi

Adamovič, I.: Slovník české literární fantastiky a science fiction: 1995

Slovník českých spisovatelů od roku 1945

Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Praha: Brána, 1995

Slovník českých spisovatelů, Libri

Slovník českých spisovatelů: Praha: Libri, 2000

Slovník zakázaných autorů 1948-1980

Slovník zakázaných autorů 1948-1980: SPN Praha, 1991

Vopravil,J.: Slovník pseudonymů

Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973

Wernisch, I.: Zapadlo slunce za dnem…

Ivan Wernisch: Zapadlo slunce za dnem, který nebyl: Nakladatelství Petrov: Brno, 2000

V. Biografické slovníky, regionální příručky

Biografický slovník archivářů českých zemí

Biografický slovník archivářů českých zemí : Praha: Libri, 2000

Biografický slovník českých zemí: heslář

Biografický slovník českých zemí: heslář: Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1997

Biografický slovník lékařské fakulty

Biografický slovník pražské lékařské fakulty (UK, 1988-93, 2 sv.)

Biografický slovník okresu Louny

Biografický slovník okresu Louny: Ústí nad Labem: Albis international, 2000

Biografický slovník Slezska a severní Moravy

Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Seš. 1 - : Opava . Optys, 1993-

Česká filozofie ve 20. století

Česká filozofie ve 20. století: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1995

Česká slavistika

Česká slavistika: osoby a instituce: .Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 1999

Československý biografický slovník

Československý biografický slovník: Praha: Academia 1992

Český biografický slovník XX. století

Tomeš, J. a kol.:Český biografický slovník XX. Století : Praha: Paseka, 1999

Český taneční slovník

Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima : Praha : Divadelní ústav, 2001

Encyklopedie českých a slovenských fotografů

Encyklopedie českých a slovenských fotografů: ASCO: Praha, 1993

Encyklopedie osobností Evropy

Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti: Praha: Nakladatelský dům OP,1993

Katalog pražské arcidiecéze

Katalog pražské arcidiecéze : Praha : Arcibiskupství pražské, 2002

Kolář, F: Politická elita meziválečného Československa

František Kolář: Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo: Pražská edice : Praha, 1998

Lexikon českých právníků

Lexikon českých právníků 2000: Academia, 2001

Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století

Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. Století -CD-ROM

Lexikon současných českých historiků

Lexikon současných českých historiků: Praha, 1999

Mašek, P.: Modrá krev

Modrá krev: minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích : Petr Mašek: Praha: Mladá fronta,1999

Mladá Boleslav- město, region

Mladá Boleslav- město, region :Mladá Boleslav : Knihovna města Mladá Boleslav, 2001

Osobnosti Třebíčska

Osobnosti Třebíčska: Třebíč : Akcent, 2000

Toman, P: Nový slovník československých výtvarných umělců

P. Toman: Nový slovník československých výtvarných umělců: Výtvarné centrum Chagall: Ostrava, 1994

Praha a osobnosti národnostních menšin

Praha a osobnosti národnostních menšin: Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy 2000

Psychologický slovník: Portál

Pavel Hartl, Helena Hartlová: Psychologický slovník: Portál: Praha, 2000

Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998

Seznam osob Univerzity Karlovy v Praze 1998

Slovenský biografický slovník

Slovenský biografický slovník, Matica Slovenská

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000 : Výtvarné centrum Chagall: Ostrava, 1998-

Slovník českých filozofů

Slovník českých filozofů: Masarykova univerzita v Brně, 1998

Slovník pedagogů

Cipro,M.: Slovník pedagogů: Praha, 2000

Tříška, J.: Životopisný slovník předhusitské pražské university

Tříška, J.: Životopisný slovník předhusitské pražské university (UK, 1981)

Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu

Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu: Knihovna Jana Drdy: Příbram, 2001

Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou

Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, 2001

Zempliner, A.: Encyklopedie osobností ve víru židovského osudu

Zempliner, Artur : Encyklopedie významných osobností ve víru židovského osudu: Praha: Lederer, 2000

Zíbrt, Č.: Abecední seznam šlechtických rodin…

Zíbrt, Č.: Bibliografie české historie, d.1. „Abecední seznam šlechtických rodin z Čech, Moravy a ze Slezka“ (1900-1912)

VI. Korporace

ISBN v ČR

Soupis účastníků systému mezinárodního standardního číslování knih-ISBN v České republice: Národní knihovna ČR: Praha, 2002

Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury

Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury - SKIP, 2001

"Karolinka" (Fakulta ...), školní rok ...

Universitas Carolina Pragensis (Fakulta ...), školní rok ...

VII. Další zdroje

Údaje z knihy nalezené na obálce, záložce, doslovu apod.

Příjmení autora, iniciála křestního jména*: pak následuje citace titulu**

POZNÁMKA:

*(hrozí-li záměna, vypíše se celé křestní jméno)

**citace se zapíše tak, aby byl titul znovu identifikovatelný (dohledatelný), je možno však zkrátit příliš dlouhý titul

Katalogizace v knize

Citace knihy (CIP)

Citace knihy jako výše a v závorce se připojí                     zkratka  CIP - (CIP)

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30