Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Věcné autority Soubor chronologických autorit Soubor chronologických autorit
Akce dokumentů

Soubor chronologických autorit

Rozšířený zápis z jednání PS ze dne 17.6. 2008

 

Chronologické údaje v BIB záznamech

 

Charakteristika současného stavu

Praxe při uvádění (zápisu) chronologických údajů v BIB záznamech není jednotná, což při přebírání záznamů v rámci  sdílené katalogizace působí potíže. Je tedy potřeba tuto katalogizační praxi, tedy  různost zápisu chronologických údajů, sjednotit.

 

V čem se lišíme?

V některých institucích – se specializovaným i univerzálním fondem - se chronologické údaje v BIB záznamech vyskytují minimálně;  v některých se naopak  používají téměř v každém BIB záznamu (i když z hlediska obsahu dokumentu tyto údaje nejsou nutné); v některých institucích převažují chronologické údaje detailní, v jiných se chronologické údaje „zaokrouhlují” na století.

Příklady rozdílné praxe: Životní zpověď i osudová setkání1; Životní zpověď i osudová setkání2;  Životní zpověď i osudová setkání4; Marek Jankulovski

 

 Lišíme se i ve formě zápisu, chronologické údaje se zapisují

 

Dohodnutá forma zápisu chronologických údajů

 

Při zápisu chronologických údajů v podpoli $y/$z dáváme přednost numerickému zápisu rozmezí let.
V lednu 2005 došlo ke změně v zápisu chronologických údajů: byl zrušen údaj "r" a odstraněna inverze. Důvodem bylo sjednocení zápisu chronologických údajů v BIB i AUT bázích.
Příklady:
9.-7. stol. př. Kr.
9. stol. př. Kr.-3. stol. po Kr.
poč.-906
poč.-1918
poč.-10. stol.
1948
1948-1968
1901-1950
1991-2000
13. stol.
10.-13. stol.

Vice informací https://katdotaz.nkp.cz/zobraz.phtml?id=75

 

Lišíme se i strukturou zápisu

 •  chronologické údaje bývají součástí termínů, zapisují se tedy jako součást vedlejšího záhlaví, ve vstupním prvku – první světová válka, 1914-1918;  staroměstská exekuce, 1621
 •  v prekoordinovaných systémech se zapisují jako součást řetězce PH
  • o       v podpoli $y pole 650, 651 – MARC21
  • o       v podpoli $z pole 606, 607 -  UNIMARC

    v postkoordinovaných systémech se zapisují jako

 

 

Soubor chronologických autorit – cíl

 •    jednotný, standardní způsob zápisu chronologických údajů
 •    standardní způsob používání chronologických údajů

 

Autoritní záznamy chronologických autorit

AUT záznam – MARC21

Slouží ke sjednocení zápisu chronologických údajů, tedy k jejich  autorizaci

Seznam důležitých polí  - minimální záznam

045

148

448

548

6809|i

748


 

 

Příklad záznamu – MARC 21 (včetně administrativních polí)

 LDR -----nz--a22-----n--4500

 FMT CA

 001 ch460538

 003 CZ-PrNK

 005 20080612170939.0

 008 080612|n|anznnbabn-----------n-a|a------

 040 |a ABA001 |b cze

 045 |a d8i-

 148 |a 2. stol. př. Kr.-5. stol. po Kr. |x |y |z |v

 448 |a 2. stol. př. n. l.-5. stol. n. l. |0 o

 6809 |i text poznámky

 SYS 000460538

 

AUT záznam – UNIMARC

Slouží ke sjednocení zápisu chronologických údajů, tedy k jejich  autorizaci

Seznam důležitých polí  - minimální záznam

165

265

330

465

565

765

 

Příklad záznamu – UNIMARC (včetně administrativních polí)

 LDR -----nx 2200145 45

 001 ch460538

 005 20080612170939.0

 100 |a 20080612aczey0102 ba

 152 |b czenas

 165 |a d8i-

 265 |a 2. stol. př. Kr.-5. stol. po Kr. |x |y |z |j

 465 |a 2. stol. př. n. l.-5. stol. n. l. |t o

 3301 |a text poznámky

 801 0 |a CZ |b ABA001 |c 20080612

 998 |a 000460538

 

Zápis chronologických informací v BIB záznamu  - Marc 21

Pro zápis chronologických údajů Marc 21 nabízí pole

 •  045 – zde se zapisuje chronologická informace vyjádřená kódem, kód koresponduje s údaji v poli 648, pole je neopakovatelné, opakovatelné je podpole $a
 •  648 a,x,y,z,v,2  - pole je opakovatelné
 •  podpole y jako součást polí 650651 – podpole je neopakovatelné (katalogizační praxe NK)

Výstup z jednání PS:

Všechny knihovny zúčastněné v kooperaci CLUSTER souhlasí s používáním chronologických údajů včetně příslušných kódovaných údajů v poli 045

 

Zápis chronologických informací v BIB záznam  - Unimarc

Pro zápis chronologických údajů UNIMARC nabízí pole

 • 661 – zde se zapisuje chronologická informace vyjádřená kódem, kód koresponduje s údaji v poli 965 – pole je opakovatelné
 • 965 a,z  -  pracovní skupina 17.6. 2008 odsouhlasila změnu, podpole $z bylo nahrazeno podpolem $x, tedy
 • 965 a,x - pole je opakovatelné
 • podpole z jako součást polí 606607 – podpole je neopakovatelné (katalogizační praxe NK)

 

Kdy se v BIB záznamech používají chronologické informace?

Chronologické údaje se používají, je-li nutné specifikovat časové období vztahující se k předmětu obsahu dokumentu (k předmětu prezentovanému předmětovým heslem nebo sestavou řízených termínů – např. deskriptorů).

Chronologické údaje se nepoužívají (není-li nutné specifikovat obsah z hlediska chronologických informací) př. Inovace nástrojů ; př. Historical and cultural ; Př. From ritual ; př. Kompetence... ; př. Rozhodnutí ve věcech…; př. Kuchařka…

 

Používání chronologických údajů v prekoordinovaných systémech – minimální řetězce PH

Chronologické údaje se uvádějí  v poli 648/965 a v podpoli $y/$z polí 650/606, 651/607.

v podpoli $y/$z se uvádějí „hrubší” chonologické údaje, konkrétní roky (podle obsahu dokumentu) se uvádějí v poli 648 př. A zirci Reguly ; př. Franz Kafka; př. Nach Leben; př. Fritz Wotruba

 • je-li součástí specifického tematického termínu chronologický údaj, uvede se tento údaj i v poli 648 – př. Pearl Harbor 1941;
 • existuje-li periodizace/chronologizace oboru, používá se v podpoli $y/$z; v poli 648/965 se uvádějí konkrétní roky, jsou-li identifikovatelné (podle obsahu dokumentu) a/nebo data daná periodizací/chronologizací oboru př. Edvard Beneš; př. Jedni z nás; př. Prošli jsme...
 • u témat, které úzce souvisejí s problematikou dějin, politických, hospodářských, vojenských dějin apod. se uvádějí chronologické údaje, které byly schváleny v rámci chronologizace/periodizace daných oborů i u těchto souvisejících témat, např.  (opevnění – Československo – 1939-1945),  př. Ukradené pevnosti; př. Tiché vítězství
 • u „obecných témat” se v podpoli $y/$z podle potřeby uvádějí (podle dohody) desetiletí, století, poloviny století, přesahy století;
  • zdůvodnění: snažíme se o přehlednost přístupových rejstříků, respektování a uvádění konkrétních dat  v řetězcích PH ztěžuje orientaci uživatele
 • konkrétní roky, je-li je možno určit, se uvádějí v poli 648, není-li je možno specifikovat, v poli 648 se uvedou tytéž údaje:  př. Japanīzu poppu karuchā nisen roku; př. Zrození vagabunda; př. Komunikace mezi kulturami;
 •  výjimečně a ve vytipovaných případech se v podpoli $y/$z uvádějí i konkrétní roky
  • sčítání obyvatelstva - př. Sčítání lidu...
  • významné jednotlivé roky (z hlediska obsahu dokumentu) – př. Jeden den;
  • významné události (které nejsou vyjádřeny specifickým tematickým termínem obsahujícím chronologický údaj)
 • u tzv. zobecňujících/globálních heslech označujících kategorii osob se uvádějí v podpoli $y/$z poloviny století (zapsané jako 1951-2000), století, přesahy století;  konkrétní roky se zde neuvádějí, ty se zapisují v poli 648 př. Mikoláš Aleš a Kladno;
 • u tzv. zobecňujících/globálních heslech označujících kategorii institucí  se uvádějí v podpoli $y/$z desetiletí, přesahy desetiletí,  poloviny století (zapsané jako 1951-2000), století, přesahy století;  konkrétní roky se zde neuvádějí, ty se zapisují v poli 648

      př. Teatrologická společnost

 

Vyjádření chronologických údajů v předmětových heslech označujících opakující se akce, entity vyskytující se opakovaně  

V podpoli $y/$z se uvádí desetiletí, v poli 648/965 se uvádí konkrétní rok

 animované filmy

antikvární veletrhy

automobilové závody

baletní inscenace

basketbalové soutěže

benefiční akce

běžecké závody

ceny a vyznamenání

cyklistické závody

činohry

divadelní festivaly a přehlídky

divadelní inscenace

divadelní představení

dožínky

etnické festivaly

festivaly

filmové festivaly a přehlídky

filmy

folklorní festivaly

folklorní slavnosti

fotbalové zápasy

historické slavnosti

hudební festivaly

hudební soutěže

knižní veletrhy

koncertní cykly

koncerty

konference

koňské dostihy

kulturní akce

kulturní festivaly

letecké přehlídky

literární festivaly

literární práce dětí a mládeže

literární soutěže

masopust

mezinárodní konference

mezinárodní sportovní soutěže

módní přehlídky

motocyklové závody

muzikály (inscenace)

operetní inscenace

operní inscenace

pěvecké soutěže

plesy

poutě

rekonstrukce bitev

rozhlasové pořady

slavnosti

sokolské slety

soutěže

soutěže krásy

společenské zábavy

sportovní akce

sportovní soutěže

sportovní utkání

sportovní závody

státní svátky

summity

taneční divadlo

taneční festivaly

televizní festivaly

televizní soutěže

trhy

umělecké festivaly a přehlídky

umělecké výstavy

vánoční trhy

veletrhy

veřejné debaty

vojenské přehlídky

výstavy

výstavy fotografií

výtvarné práce dětí a mládeže

výtvarné soutěže

závody historických vozidel

závody se zvířaty

závody v běhu na lyžích

závody ve sjezdovém lyžování

Volby – pro větší přehlednost se doporučuje používat důsledně v záhlaví termín pro jednotlivé typy voleb

 

Používání chronologických údajů v postkoordinovaných systémech

 Chronologické údaje se uvádějí  v poli 648/965

Základní instrukce:

 • v poli 648/965 se uvádějí „hrubší” chonologické údaje i konkrétní roky (podle obsahu dokumentu)  - používání „hrubších” chronologických údajů se odvíjí od katalogizační praxe (rozhodnutí) dané instituce
 • existuje-li periodizace/chronologizace oboru, v poli 648/965 se uvádějí konkrétní roky, jsou-li známé (podle obsahu dokumentu) i/nebo data daná periodizací/chronologizací oboru
 • u témat, které úzce souvisejí s problematikou dějin, politických, vojenských dějin apod. se uvádějí chronologické údaje, které byly schváleny v rámci chronologizace/periodizace daných oborů, v případě potřeby je možné uvést i konkrétní roky (podle katalogizační praxe dané instituce)
 • u „obecných témat” se v poli 648/965  podle potřeby uvádějí konkrétní roky, případně desetiletí, století, poloviny století, přesahy století (podle katalogizační praxe dané instituce)
 • u  kategorií osob nebo institucí  se uvádějí konkrétní roky i století, poloviny století (zapsané jako 1951-2000) (podle katalogizační praxe dané instituce)
 • u současné produkce lze (kde je to účelné) používat v poli 648/965  i jednotlivé roky jako mezníky, tedy jako otevřená data, a to
  • 1989- obsah dokumentu je datován po roce 1989 po současnost, děj může a nemusí být ukončen
  • 1993- po roce 1993 po současnost
  • 2001- po roce 2001
   • u témat, které úzce nesouvisejí s problematikou dějin, politických, vojenských dějin apod. se i v těchto případech používají stol, pol. stol. zapsané číselně a údaje v poli 648 se ukončují rokem vydání dokumentu 

 

Vyjádření chronologických údajů v BIB záznamech obsahujících údaje označující opakující se akce, entity vyskytující se opakovaně  

 • v poli 648/965 se uvádí konkrétní rok, v případě potřeby i desetiletí (podle katalogizační praxe dané instituce)
  • seznam akcí viz výše

Pracovní skupina schválila

 • náhradu podpole $z podpolem $x v poli 965
 • používání přesahů století v řetězcích PH u osob a korporací
 • používání desetiletí v předmětových heslech označujících opakující se akce, entity vyskytující se opakovaně
 • zásadu minimalizovat uvádění chronologického údaje "poč.", snažit se raději o přesnější chronologické vymezení

Pracovní skupina vzala na vědomí, že nepřítomnost chronologických údajů v řetězci PH je významotvorný prvek, znamená, že téma bylo zpracováno v celistvosti, bez chronologického vymezení (od počátku do současnosti)

 

Používání termínu dějiny

 Je nutné rozlišit „nosný termín” dějiny v případě dějin jednotlivých zemí, států. V těchto případech se praxe nemění, termín „dějiny” se uvádí v podpoli $x za názvem země ve vstupním prvku, např. Česko -- dějiny – 1968. Postupně bude provedena chronologizace dějin jednotlivých zemí, NK se v případě chronologizace dějin jednotlivých zemí obrátí na specializované knihovny (univerzit, ústavů).

 Dějiny odvětví, oborů, řemesel a studijních předmětů

 • V jednotlivých knihovnách je termín užíván různě (hraje roli pozůstatek minulé praxe, na které netrvají). Užívání termínu je třeba sjednotit. Nutná dohoda, kde bude slovo „dějiny“ součástí záhlaví.

Návrh NK:  užívat pro dějiny odvětví, oborů, řemesel a studijních předmětů.

 • Jednotlivé knihovny dodají své náměty k užití termínu "dějiny", které budou dále diskutovány.
 • Pro zavedení termínu "dějiny oborů, odvětví....." v záhlaví je nutno respektovat zásadu tří nezávislých pramenů.
 • K těmto termínům "dějiny oboru..." s genitivní nebo adjektivní vazbou budou  připojeny dvouprvkové odkazy: "obor – dějiny". 

Příklad:  "právní dějiny", odkaz: "dějiny práva" a "právo – dějiny".

 • Tato praxe vytvoří komfortní prostředí pro uživatele všech typů a umožní vyhledávání několika způsoby. Tím bude vyřešena připomínka Mgr. Vrbové, že uživatelé často nevědí, jak termín vyhledat. V NK byla praxe dvouprvkových odkazů již zavedena.

 

Úkoly:

  • Jednotlivé knihovny vytipují požadavky svých uživatelů na vyhledávání pomocí chronologických termínů a zašlou je do NK do poloviny září 2008.
  • Vytipovat události, kde ponecháme v podpoli $y/$z konkrétní roky (např. sčítání obyvatelstva).
  • navrhnout významné události, kde bude chronologický údaj součástí záhlaví – NK má připraven např. termín "měnová reforma, 1953".
  • Vytipovat, kde v poli 648 používat $xdějiny (MZK Brno).
  • Vytipovat termíny, kde "dějiny" budou součástí záhlaví: dějiny oboru, předmětů, činností
  • Návrhy lze zasílat formou zavedených tabulek.

 

Struktura PH NK:

Dotaz - dr. Hrazdil na konkrétní příklady, NK je dodá.

 

Diskuse:

 • Knihovna NFA potřebuje zachovat v řetězcích konkrétní roky pro produkci a distribuci filmů, filmové přehlídky - desetiletí moc široké – lze, záleží na dohodě v rámci kooperačního systému článkové bibiliografie -  KOSABI
 • Dr. Anděrová: provede analýzu v odděl. článk. bibliografie, pak sdělí požadavky na užívání chronologizace. Chápe potřebu pole 648, zatím odlišná praxe.
 • Dotaz z katalogu LANIUS na způsob zápisu přelomových chronologických autorit (př. Kr-po Kr.). Odpověď: Tato praxe je nutná z důvodu jednoznačnosti uvedených údajů, více informací  
 • Dr. Srbková: chápe význam pole 648, ale problém vidí jako velmi složitý proces. Požadavky uživatelů SK jsou odlišné od požadavků jiných institucí

 

Projekt TOC – skenování obsahů dokumentu

NK vyvinula aplikaci ve spolupráci s firmou Comdat . Skenování obsahu dokumentu provádějí jednotliví katalogizátoři ve svých oborech. Podmínkou je zachování plynulosti linky zpracování. Technické problémy byly postupně odstraněny. Zpočátku nebylo možno skenovat pokračující dokumenty, nyní již ano. Skenování je zaměřeno na českou produkci, od r. 2006 byl připojen obsah u 10 300 záznamů dokumentů. Obsah je zveřejňován v rámci BIB záznamů. K dispozici je samostatný přístupový rejstřík na webu. Ze strany uživatelů byly zaznamenány velmi kladné ohlasy. V květnu  2008 se připojily MZK Brno (skenování obálek i obsahů) a VKOL  (skenování obálek). Koncem roku 2008 budou obsahy/obálky zpřístupněny i v rámci SK.

Diskuse:

Dr. Hrazdil: u vědeckých publikací je skenování obálky irelevantní. Mgr. Vrbová: uživatelé podle ní vizuálně hledají ve volném výběru.

Dr. Anděrová podtrhla význam řešení skenování sborníků z konferencí

 

Z podkladů N. Podhradské, J. Vejražkové, I. Pilíkové zpracovala M. Balíková

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30