Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Věcné autority Soubor tematických autorit Tematická zpřesnění
Akce dokumentů

Tematická zpřesnění

Přehled tematických zpřesnění uváděných v podpoli |x, která se používají v systémech s minimální aplikační syntaxí: informace o jejich používání jsou uvedeny v poznámce autoritního záznamu. V systémech deskriptorového typu se tyto údaje zapisují ve vstupní pozici.

*ekonomika [ph114431]
Tento termín se používá jako součást termínu, např. podniková ekonomika, případně jako tematické zpřesnění.

analýza [ph137576]
Termín není propojen s notací MDT; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, např. chemická analýza.

antropogenní vlivy [ph137579]
Používá se jako tematické zpřesnění.

antropozofické pojetí [ph137580]
Používá se jako tematické zpřesnění.

astrologické aspekty [ph114085]
Používá se jako tematické zpřesnění.

biologické aspekty [ph137582]
Používá se jako tematické zpřesnění.

buddhistické pojetí [ph307588]
Používá se jako tematické zpřesnění.

dějiny [ph114390]
Termín označující vědní obor se uvádí vždy ve vstupním prvku. Jako tematické zpřesnění se používá za geografickými názvy zemí, oblastí a lokalit v dokumentech, u nichž převládá historický aspekt, kontext (např. monografie dějin, chronologický přehled událostí dané oblasti) a za názvy etnických skupin a oborů, kde nelze termín "dějiny" uvést jako součást termínu ve vstupním prvku.

demografický vývoj [ph119369]
Používá se obecně ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

dětství [ph119742]
Jako tematické zpřesnění není termín propojen s notací MDT ; Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za kategorií osob.

díla do r. 1800 [ph137585]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění pro označení dokumentů vydaných v daném období.


díla do r. 500 [ph137586]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění pro označení dokumentů vydaných v daném období.

diplomatické vztahy [ph137587]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí.

duchovní aspekty [ph137589]
Používá se jako tematické zpřesnění.

duchovní pojetí [ph137590]
Používá se jako tematické zpřesnění.

ekonomické aspekty [ph137591]
Používá se jako tematické zpřesnění.

ekonomické postavení [ph137592]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za skupinami osob.

emigrace [ph137593]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za národy a skupinami osob.

emigrace a imigrace [ph137594]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za národy a skupinami osob.

environmentální aspekty [ph137596]
Používá se jako tematické zpřesnění v oblasti životního prostředí.

esoterické aspekty [ph137598]
Používá se jako tematické zpřesnění.

esoterické pojetí [ph137597]
Používá se jako tematické zpřesnění.

etické a morální aspekty [ph137599]
Používá se jako tematické zpřesnění.

etnické vztahy [ph137600]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí.

etnografické aspekty [ph137602]
Používá se jako tematické zpřesnění.

etnografie [ph137601]
Používá se ve vstupním prvku pro označení vědní discipliny a jako tematické zpřesnění k vyjádření etnografických poměrů a vztahů na určitém území nebo uvnitř určité kategorie osob, např. Česko - etnografie, Rómové - etnografie.

farmakologické aspekty [ph289370]
Používá se jako tematické zpřesnění.

filozofické aspekty [ph137603]
Používá se jako tematické zpřesnění.

filozofické pojetí [ph137604]
Používá se jako tematické zpřesnění.

financování [ph137577]
Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku.

fyzikální aspekty [ph281336]
Používá se jako tematické zpřesnění.

fyziologické aspekty [ph254455]
Používá se jako tematické zpřesnění.

genealogie [ph120474]
Používá se ve vstupním prvku pro označení vědní discipliny a jako tematické zpřesnění k vyjádření genealogických poměrů a vztahů na určitém území nebo uvnitř určité kategorie osob, např. prezidenti - genealogie.

genetické aspekty [ph254454]
Používá se jako tematické zpřesnění.

geologické poměry [ph137606]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí.

hinduistické pojetí [ph137670]
Používá se jako tematické zpřesnění.

historiografie [ph114672]
Používá se ve vstupním prvku pro označení vědní discipliny a jako tematické zpřesnění pro historiografické zpracování dějin, např. Česko -dějiny - historiografie.

hospodářské poměry [ph137610]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

hospodářské vztahy [ph137611]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí.

humor [ph117205]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění pro označení humorných pojednání.

hygienické aspekty [ph137612]
Používá se jako tematické zpřesnění.

imigrace [ph137595]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za národy a skupinami osob.

interdisciplinární aspekty [ph136928]
Spolupráce mezi vědními obory; užívá se pouze jako tematické zpřesnění v podpoli x.

islámské pojetí [ph137613]
Používá se jako tematické zpřesnění.

jazykové aspekty [ph137614]
Používá se jako tematické zpřesnění.

judaistické pojetí [ph137616]
Používá se jako tematické zpřesnění.

klasifikace [ph137617]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, např. klasifikace věd, systematická klasifikace.

konfuciánské pojetí [ph307589]
Používá se jako tematické zpřesnění.

křesťanské pojetí [ph137618]
Používá se jako tematické zpřesnění.

kulturní aspekty [ph137619]
Používá se jako tematické zpřesnění.

kulturní vztahy [ph137620]
Používá se jako tematické zpřesnění.

makroekonomický vývoj [ph137621]
Používá se v záhlaví pro teoretické studie a jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí.

metodologie [ph137622]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, jako např. vědecká metodologie.

metody [ph137623]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, jako např. vyučovací metody.

mezinárodní kontext [ph137624]
Termín není propojen s notací MDT; Používá se jako tematické zpřesnění.

mezinárodní vztahy [ph137626]
Používá se ve vstupním prvku pro označení interdisciplinárního vědního oboru a jako tematické zpřesnění za názvy zemí pro vyjádření bilaterálních a multilaterálních vztahů (politické, diplomatické, právní, hospodářské, kulturní jako celek).

mezioborový kontext [ph136927]
Jedná se o vztahy mezi vědními obory; užívá se pouze jako tematické zpřesnění v podpoli x.

mytologické aspekty [ph137627]
Používá se jako tematické zpřesnění.

mytologické pojetí [ph137628]
Používá se jako tematické zpřesnění.

náboženské a kulturní poměry [ph117490]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

náboženské aspekty [ph137629]
Používá se jako tematické zpřesnění.

náboženské pojetí [ph137630]
Používá se jako tematické zpřesnění.

náboženské poměry [ph137631]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

národní hospodářství [ph115503]
Používá se v záhlaví pro teoretické studie a jako tematické zpřesnění za názvy zemí.

národnostní poměry [ph137633]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

nemoci [ph117238]
Jako tematické zpřesnění není termín propojen s notací MDT ; Termíny "onemocnění" a "choroba" se užívají jako součást složeného termínu ; Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za kategoriemi osob, např. prezidenti - nemoci.

organizace a řízení [ph137636]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění, není-li možné použít termín management, jako např. letní tábory - organizace a řízení.

partnerské a rodinné vztahy [ph137637]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za skupinami osob.

pedagogické aspekty [ph137638]
Používá se jako tematické zpřesnění.

perzekuce [ph137639]
Používá se obecně ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za skupinami osob.

politické aspekty [ph137640]
Používá se jako tematické zpřesnění.

politika a vláda [ph137641]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí.

přátelé a spolupracovníci [ph137646]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za kategoriemi osob.

právní aspekty [ph137642]
Používá se jako tematické zpřesnění.

právní postavení [ph137643]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za kategoriemi osob v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, jako např. práva menšin, práva dítěte.

přírodní poměry [ph137647]
Používá se pouze jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

prognózy [ph137644]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, např. ekonomické prognózy.

psychoanalytické aspekty [ph137648]
Používá se jako tematické zpřesnění.

psychologické aspekty [ph137649]
Používá se jako tematické zpřesnění.

rasové vztahy [ph196705]
Používá se ve vstupním prvku a jako tematické zpřesnění za názvy oblastí, zemí.

reálie [ph137650]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit při popisu dokumentů k vyjádření cestopisných informací i sociokulturních poznatků souvisejících s danou zemí, oblastí, lokalitou.

reformy [ph137651]
Jako tematické zpřesnění termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, např. zemědělské reformy.

šintoistické pojetí [ph307590]
Používá se jako tematické zpřesnění.

sociální aspekty [ph137652]
Používá se jako tematické zpřesnění.

sociální poměry [ph137653]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí, lokalit a skupin osob.

sociologické aspekty [ph137654]
Používá se jako tematické zpřesnění.

společenské poměry [ph137656]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

společenské postavení [ph137657]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za kategoriemi osob.

společnost a politika [ph137658]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí.

stavební aspekty [ph370210]
Používá se jako tematické zpřesnění.

symbolika [ph137659]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, jako např. zednářská symbolika.

taoistické pojetí [ph307591]
Používá se jako tematické zpřesnění.

teologické aspekty [ph1128063]
Používá se jako tematické zpřesnění.

teorie [ph137660]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit termínem ve vstupním prvku, jako např. teorie umění.

terapeutické aspekty [ph137661]
Používá se jako tematické zpřesnění.

terapeutické účinky [ph135066]
Používá se jako tematické zpřesnění.

učení [ph126979]
Termín se také používá jako tematické zpřesnění v případě, není-li možné vyjádřit vhodným termínem ve vstupním prvku, jako např. buddhistické učení (nepropojuje se s notací MDT).

úlohy [ph137664]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění.

úmrtí [ph137665]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za kategoriemi osob.

vlastivěda a dějiny [ph114964]
Termín označující faktografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky o dané zemi, oblasti a lokalitě se používá jako tematické zpřesnění za názvy zemí, oblastí a lokalit.

záchrana [ph137668]
Termín není propojen s notací MDT ; Používá se jako tematické zpřesnění za etnickými skupinami, např. Židé - záchrana.

zahraniční vztahy [ph137667]
Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí.

zdravotní aspekty [ph137669]
Používá se jako tematické zpřesnění.

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30