Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Zápisy ze setkání supervizorů Zápis z 24.11.2003
Akce dokumentů

Zápis z 24.11.2003

Zápis ze setkání supervizorů projektu

„Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“

v NK ČR 24.11.2003

 

 

 • Pozváni zástupci (lokální supervizoři) všech kooperujících knihoven, konkrétní účast viz přiložená prezenční listina (zde)
 • Úvodní informace odb. garanta projektu dr. Z.Bartla patřila počtům autoritních záznamů v bázi národních autorit (personálních i korporativních), které je možné v současnosti využívat.

 

Z projednávaných bodů programu:

 •  Na základě návrhu NK ČR se účastníci jednání dohodli, že již bude možné dodávat do báze národních autorit návrhy autoritních záznamů i pro většinu personálních autorů, u kterých neznáme životní data a přitom se v bázi již vyskytuje shodné jméno jiného autora (odlišení pomocí podpole $3). Při zvažování bude rozhodující, jakou roli v konkrétním titulu autoři mají (přednost obsazení v poli 700!).

 • Na základě návrhu NK ČR se účastníci jednání dohodli, že od nového roku 2004 bude zahájena kooperativní spolupráce též při tvorbě autoritních záznamů pro jména rodů/rodin (pole 220) a unifikovaných názvů (pole 230). Oddělení národních jmenných autorit (dále jen ONJA) NK ČR připraví metodické pokyny a uspořádá před spuštěním spolupráce jednodenní seminář o tvorbě zmíněných druhů autorit.

 • Zástupci přítomných knihoven se dohodli, že dodají odb.garantu projektu své připomínky k provozovaným automatizovaným knihovnickým systémům. Obě strany (knihovny i odb. garant) pak vyvinou společný tlak na producentské firmy jednotlivých systémů, aby co nejdříve odstranily nedostatky, které neodpovídají dohodnutým standardům. Termín pro dodání připomínek z jednotlivých knihoven – 5.12.2003.

 • Na základě návrhu NK ČR se účastníci jednání dohodli, že zástupci jednotlivých knihoven dodají odb.garantu projektu svůj názor na potřebnost odkazovat (v poli $400) v autoritních záznamech zahraničních autorek počeštěnou podobu jména (s koncovkou  –ová). Termín pro dodání podkladů z jednotlivých knihoven – 5.12.2003.

 • Odborný garant projektu apeloval na přítomné, aby aplikovali ve svých knihovnách (v rámci linky zpracování) co nejvíce je to možné „pravidlo“ vytvoření a odeslání návrhu autority vždy, pokud hledání potřebné autority v bázi národních autorit v každodenní katalogizační praxi bylo negativní a přiblížily se tak k optimálnímu stavu, kdy v žádné bibliografické databázi neexistuje záznam, který by neměl vazbu na svou autoritu.

 • Odborný garant projektu apeloval na přítomné, aby si ve svých knihovnách vedli statistiku úspěšnosti využívání báze národních autorit (počty úspěšných a negativních hledání v bázi národních autorit), byť za cenu „hlavoručního“ zpracování. Statistiky jsou velmi důležitým a průkazným údajem pro argumentaci o úspěšnosti projektu (jak pro jednotlivou knihovnu, tak i pro celý projekt jako celek).

 • Odborný garant projektu apeloval na přítomné, aby ve svých knihovnách věnovali pozornost dokončení pročišťování přístupových rejstříků svých bibliografických databází a harmonizaci lokálních autorit s bází národních autorit (důležitý předstupeň pro budoucí zapojení a využívání sdílené katalogizace bibliografických záznamů!). Z grantového programu VISK9/II pro rok 2004 je možné žádat o finanční podporu této činnosti.

 • Odborný garant projektu apeloval na přítomné, aby si ve svých knihovnách vytvořili postupy, které jim zajistí pravidelnou aktualizaci oprav a změn provedených správcem báze ONJA v bázi národních autorit. Týdenní dávky opravených a změněných záznamů jsou vystavovány na FTP serveru NK ČR (o přístupová práva na tento server je nutno individuálně požádat správce serveru oddělení KS NK ČR , resp. H.Dvořákovou- helena.dvorakova@nkp.cz ). Do budoucna se bude správce báze národních autorit snažit o vytvoření nástroje, který umožní automatické opravy na lokální úrovni(v jednotlivých knihovnách).

 • Odborný garant projektu apeloval na přítomné, aby si ve svých knihovnách vytvořili rámcový plán přechodu na nově používaný formát MARC21. NK ČR uskuteční převod všech bází do nového formátu v prázdninových měsících roku 2004. V zájmu vytvoření homogenního prostředí pro kooperaci (a budoucí sdílenou katalogizaci) je žádoucí, aby všichni účastníci uskutečnili tento přechod co nejdříve to bude v jejich knihovnách možné. Odb. garant ubezpečil za NK ČR přítomné, že po nezbytně dlouhou dobu zajistí NK ČR možnost využívání autorit též ve formátu UNIMARC/Autority. Potřebné informace (včetně konverzních tabulek!) NK ČR vystavuje na svých www stránkách (viz: https://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Marc21_soubor.htm ).

 • Odborný garant projektu přítomné informoval o vyhlášení grantového programu VISK9/II pro rok 2004 pro oblast kooperativní spolupráce na využívání a tvorbě národních autorit (viz: https://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISK9.htm ).

 • Na závěr předvedl pracovník ONJA V.Praks prezentaci jak v NK ČR za pomoci externistů (s použitím automatického generování) lze s použitím informací z bibliografického záznamu (záhlaví, název díla, kód  role) vytvářet návrhy autoritních záznamů v procesu pročišťování přístupových rejstříků (viz: prezentace – zde). Prezentace měla posloužit jako inspirace pro ostatní (i neALEPHovské) knihovny.

 

 

Zápis vyhotovil: PhDr. Zdeněk Bartl

                            odborný garant projektu

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30