Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Jmenné autority Zápisy ze setkání supervizorů Zápis ze 2. 3. 2011
Akce dokumentů

Zápis ze 2. 3. 2011

Zápis ze setkání lokálních supervizorů projektu
„Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“

v NK ČR 2. 3. 2011

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Zahájení a seznámení s programem

 

VISK9 a statistiky

Odborný garant projektu PhDr. Z. Bartl stručně zhodnotil průběh loňského projektu „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit (nově se zapojilo 5 knihoven, počet autoritních záznamů v bázi národních autorit personálních i korporativních se blíží 550 tis. ).

Přítomní byli též informováni o vyhlášení grantového programu VISK9 pro rok 2011 pro oblast kooperativní spolupráce na využívání a tvorbě národních autorit. Zápis o jednání grantové komise a výsledcích hodnocení bude vystaven na webových stránkách VISK do čtrnácti dnů

 

Zpracování záznamů autorit pro tiskaře a tiskařské dílny

Vznikl metodický materiál s názvem Návrh na řešení problematických okruhů při zpracování autorit pro tiskaře a tiskařské dílny. Tento materiál bude vystaven na portálu Národních autorit a stane se zavazným metodickým materiálem.

Kontrolou záznamů autorit  tiskařů se v oddělení Národních jmenných autorit NK ČR bude zabývat Mgr. Libor Šimek.

Zveřejnění metodiky zpracování záznamů autorit tiskařů bude vystaveno v konferenci KATPOL.

 

Přejímání jmenných autorit z Library of Congress

Ke stávající metodice přejímání jmenných autorit z Library of Congress bylo uvedeno, že se podoba záhlaví (u jinojazyčných – neanglických) autorů ověřuje  v příslušných národních bibliografických agenturách (souborech autorit, národních bibliografií, či národní knihovně). Pokud autora v příslušné národní bibliografické agentuře nenalezneme, vytvoříme záhlaví podle titulního listu (záhlaví nestahujeme z LC Names). Do pole 675 pak zapíšeme zdroje negativního výskytu.

Odkazy přebíráme z LC Names pokud předpokládáme, že nám budou užitečné.

Zahraniční korporace ověřujeme výhradně v LC.

PhDr. Z. Bartl informoval přítomné o testování přebírání celých záznamů z LC Names. Více informací viz Zápis z jednání PS pro jmenné zpracování dne 25.1.2011. Pokud knihovny odešlou záznamy autorit stažené z LC Names beze změn, ponechají v záznamu pole 035 z LC. Pokud dojde ke změně záhlaví záznamu LC, pole 035 z LC uvedou do pole 935. Nedoporučuje se přebírat pole 670, pokud obsahuje nesrozumitelné zkratky.

 

Bibliografické identity

Přítomní byli informováni o rozhodnutí Pracovní skupiny pro jmennou katalogizaci týkající se bibliografických identit.

Doporučení: Pokud v České republice nenalezneme publikaci, kterou autor pod pseudonymem napsal, nevytváříme odkaz viz též.

 

Prezentace Přehledu a citací vybraných zdrojů ověřování dat národních knihoven

Mgr. L. Šimek seznámil přítomné s prezentací Přehledu a citací vybraných zdrojů ověřování dat národních knihoven. Ukázal jednotlivá rozhraní pro vyhledávání autoritních záznamů. Prezentace bude vystavena na portálu Národních autorit.

Na žádost přítomných budou do Přehledu a citací zdrojů ověřování dat doplněny odkazy na soubory jmenných autorit Národní knihovny Brazílie a Národní knihovny Rumunska. Nabídka funkční klávesy F8 pro knihovny využívající knihovní systém Aleph bude rozšířena o citaci Rakouské národní knihovny (ONB) a Ruské národní knihovny.

 

Připomínky k tvorbě záznamů

Na základě návrhu NK ČR se účastníci jednání dohodli, že se do metodiky tvorby autoritních záznamů u pole 670 (resp. pole 675) doplní text o povinnosti uvádět při zápisu internetového zdroje citace do pole 670 a 675, podpole $a (za název zdroje a po čárce), datum navštívení webové stránky.

Př.: www(University of Edinburgh, 11. 3. 2011)

      DNB, 15. 3. 2011

      LC (Names), 12. 3. 2011

 

Mgr. L. Šimek sdělil účastníkům několik doporučení k tvorbě záznamů:

  • Užívat URL adresu ( pole 856) jen pokud obsahuje pro záhlaví jedinečné informace. V případě univerzitních profesorů stačí citovat webové stránky univerzity v poli 670.
  • Zvážit nutnost návrhů na opravy kvůli drobným úpravám v poli 678 (pro UNIMARC pole 907) např. malíř – akademický malíř
  • Důsledně doplňovat siglu knihovny (pole 040 v M21) a podpis lokálního supervizora  (pole 906)
  • Využívat více možností osobního kontaktu/sdělení u autorů s jednoznačně neprokazatelnou totožností
  • Vytěžit maximum z regionálních bází – REGO (kartotéky/báze regionálních osobností) již při zakládání návrhu, aby se záznamy nemusely vzápětí opravovat
  • Problematika odkazu „viz“ x „viz též“: posílat návrh na nové záhlaví a k tomuto záhlaví mít příslušný bibliografický záznam – stávající odkazy „viz“ formou návrhu na opravu změna „viz též“ supervizoři NK ČR nebudou měnit automaticky

 

 

 

Zapsala: Bc. E. Jeřábková

 

« červen 2024 »
Ne Po Út St Čt So
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30